Mere papir, tak! - stort som småt

Indsamling af mere papir kan spare kommunen for 500.000 kr.

Der kan indsamles 25 % mere papir til genbrug i Vordingborg Kommune, hvis alt papir bliver sorteret fra dagrenovationen. Det viser en analyse, som kommunen har fået foretaget.

I 2015 blev 460 tons papir kørt til forbrænding, fordi det ikke kom i papircontaineren. Det svarer til omkring 50 skraldebiler fyldt med papir, der gik op i flammer.

Analysen peger på, at det især er reklamer og tryksager, skrivepapir, aviser, kuverter og bøger, der ender i dagrenovationen i stedet for i papirbeholderen.

Selv små stykker papir tæller. Det gælder f.eks. kasseboner, huskesedler og alle andre små papirlapper.

½ mio. kr. lige ned i foret

Det koster Vordingborg Kommune omkring 250.000 kr. at brænde 460 t papir sammen med dagrenovationen. Hvis vi i stedet sælger papiret til genanvendelse, får vi omkring 250.000 kr. for det. Samlet set kan vi derved tjene 500.000 kr. ved at samle alt papir ind til genbrug.

Efter den 18. april 2016 bliver der hængt en huskeseddel på din papirbeholder næste gang den bliver tømt. Måske har du allerede fået en huskeseddel om Mere papir, tak!

Læs mere om kampagnen og sortering af papir.