Mere til genbrug, mindre restaffald

På kort tid ser affaldsordningen ud til at virke efter hensigten.

Kort før jul, blev affaldsbeholderleverandøren Joca færdige med at samle og udbringe 45.000 nye affaldsbeholdere, og dermed var alle Vordingborg Kommunes borgere klar til at sortere mere fra til genanvendelse.

Det ’nye’ er, at madaffaldet skal sorteres fra restaffaldet, og at flere genanvendelige affaldstyper indsamles hjemme ved hver enkelt husstand.

Mængden af restaffald rasler ned!

De første beholdere blev bragt ud den 22. oktober 2018, og selvom de sidste først var på plads den 21. december, så kan man allerede se tydelige resultater af den nye affaldsordning, - især når det gælder mængden af restaffald. Den er nemlig raslet ned!

Hvor hver borger i oktober afleverede 21 kg restaffald, så var mængden i december helt nede på små 11 kg! Samtidig er mængden af madaffald steget støt fra 0 til 3,3 kg pr. indbygger om måneden. Det viser tal fra AffaldPlus, der modtager det indsamlede affald til videre behandling.

Det fremgår tydeligt af figuren, at mængden af restaffald er faldende, mens affald til genbrug stiger

Genbrugsbeholderen

Genbrugsbeholderen har et rum til papir og småt pap samt et lidt større rum til metal, glas og hård plast (MGP). Også her ses det, at mængden af affald til genanvendelse stiger.

Hver Vordingborg-borger afleverede i slutningen af sidste år 2 kg metal, glas og hård plast om måneden, og tallet skal nok stige i takt med, at borgerne bliver bedre til at sortere og alle kommer godt i gang.

Når papirmængden er svagt stigende sidst på året, så skyldes det, at samtlige gamle papirbeholdere blev tømt i løbet af oktober for, vi kunne være klar til den nye ordning.

Tak for tålmodigheden

”Det kan være en stor indgriben i folks hverdag at få nye beholdere og skulle vænne sig til nye måder at sortere på. På Vordingborg Kommunes vegne vil jeg gerne takke borgerne for deres tålmodighed og den måde, de har taget imod den nye ordning på”, siger udvalgsformand i Klima- og Miljøudvalget Else-Marie Langballe Sørensen.

”Vi er meget tilfredse med de resultater, der allerede er tikket ind, og glæder os til at nå helt i mål, så 50 % af husholdningsaffaldet genanvendes i 2022”.

Er alt ikke som det skal være?

Det er en stor opgave at udrulle en ny affaldsordning, og der har da også været enkelte udfordringer undervejs. Det er dog overvejende gået godt, men skulle der være enkelte mangler, så opfordrer vi borgerne til at tage kontakt til callcenteret på tlf. 55 36 24 39 eller benytte selvbetjeningen på www.vordingborg.dk/affald. Her er det muligt at melde ind, hvis man fx mangler de nye beholdere eller endnu ikke har fået hentet den gamle affaldsbeholder.