Miljøvenlig erhvervshavn

Bæredygtighed og miljøvenlighed står højt på dagsordenen hos Vordingborg Erhvervshavn, der vil nedbringe CO2.

Den 3. november 2016 lød startskuddet til DUAL Ports; et projekt under EU’s Interreg North Sea Programme. Projektet har til formål at fremme nye grønne løsninger, herigennem at skabe nye produkter, services og processer, der kan reducere CO2-udslip. Det skal ske ved at støtte samarbejdet om fælles indsatser for reduktion af CO2-udslip i Nordsøregionen. 

I alt er 10 partnere fra 5 lande samt en række virksomheder involveret i Dual Ports. Fra Danmark deltager ud over Vordingborg Erhvervshavn og Vordingborg Erhverv også Guldborgsund Kommune, samt Emden Havn i Tyskland og Zwolle Havn i Holland.

Deltagerne skal på tværs af landene hjælpe hinanden med at udvikle nye tekniske løsninger og måder at arbejde på samt udveksle viden og erfaringer.
I Vordingborg Havn er der blandt andet fokus på, hvordan man kan bruge overskydende jord fra anlægsprojekter, så man undgår lange vejtransporter til deponering.

"I Vordingborg Kommune er vi meget opmærksomme på det store potentiale, der ligger i at kombinere grønne løsninger med erhvervsudviklingen. Ved at investere i miljøvenlige processer, kan Vordingborg Erhvervshavn reducere sine omkostninger og sit CO2-udslip og derved blive mere konkurrencedygtig. Samtidig betyder det, at havnen kan tiltrække flere internationale kunder med øget vækst til følge", siger borgmester i Vordingborg Kommune Knud Larsen.

Også hos Vordingborg Erhverv er glæden stor. Her har man været med til at udvikle projektet og sørge for kontakten mellem de forskellige parter. "Det har været et inspirerende arbejde at deltage i udviklingen af projektet, og er bestemt indsatsen værd. Nye miljøvenlige måder at arbejde på er vejen frem for både miljøet og for vores virksomheder, hvor innovation og nytænkning vil skabe grobund for nye arbejdspladser", siger direktør i Vordingborg Erhverv Susanne Kruse Sørensen.

Fakta: 
Projektets varighed er 3 år.
Det samlede budget for projektet er på 58 millioner kr.
I projektet deltager, havne fra Belgien, Holland, Tyskland, Skotland og Danmark. Oostende Havn i Belgien er ledende partner.
De deltagende havne og lokale myndigheder skal iværksætte tiltag, der mindsker CO2-forbruget.

Vordingborg Erhverv bliver ansvarlig for formidlingen af projektets resultater både i Danmark og de øvrige deltagerlande.

Se indslag i TV Øst