½ million kroner til bosætning

Vordingborg Kommune er et fantastisk sted at bo og det skal vi også fortælle resten af landet.

Kommunalbestyrelsen har netop besluttet en ny Bosætningspolitik, som sætter rammerne for konkrete handlinger. Nu har Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling fulgt politikken op med ½ million kroner til en bosætningsindsats, der skal sælge Vordingborg Kommune til mulige tilflyttere.

Hovedindsatsen er rettet mod medarbejdere fra de statslige virksomheder, der skal flytte til det sydlige Sjælland og Falster, samt en indsats mod alle de, der har opdaget de økonomiske og livskvalitetsfremmende fordele der kan være ved at flytte ud af byen. Den sidste del vil i høj grad være rettet mod personer, der allerede har en relation til området via opvækst, familie eller venner.

Desuden besluttede udvalget at yderligere bosætningsaktiviteter i 2018 skal drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018.

Et flertal i udvalget bestående af Michael Seiding Larsen (V), Bo Manderup (V), Mikael Smed (S), Else-Marie Langballe Sørensen (SF), Thomas Christfort (C) og Birgitte Steen Jørgensen (R) står bag initiativet, mens Dansk Folkeparti ikke kunne tiltræde, at der bevilges midler til projekterne.