Milliontilskud til folkeoplysende arbejde

Flere hundrede godkendte foreninger har tilsammen fået 4,2 mio. kr. i tilskud.

Kultur-, idræts- og Fritidsudvalget uddelte på deres møde i marts lokale- og aktivitetstilskud til alle aftenskoler og godkendte frivillige foreninger i Vordingborg kommune.

Den årlige tildeling af tilskud til det frivillige arbejde rundede i alt 4,2 mio. kr.

Beløbet indeholder det samlede tilskud til lærerløn og lokaler til aftenskoler samt tilskud til aktiviteter og lokaler for alle de frivillige folkeoplysende foreninger.

Midlerne er væsentlige for fortsat at kunne understøtte det vigtige frivillige arbejde, der er med til at gøre Vordingborg Kommune attraktiv som bopælskommune.

Vordingborg er en rigtig foreningskommune. Der er i alt over 300 godkendte foreninger, og alle de godkendte folkeoplysende foreninger der har børn og unge under 25 år modtager tilskud til deres aktiviteter.