Mindesten på Slotstorvet

På den nationale flagdag den 5. sept. afslører veteraner den mindesten, der sættes op på Slotstorvet.

Vordingborg Kommune har gennem flere år markeret den nationale flagdag for Danmarks udsendte i et samarbejde med Vordingborg Garnison, Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster samt flere soldaterforeninger med tilknytning til Vordingborg Kaserne.

En ihærdig indsats fra arbejdsgruppen, bestående af repræsentanter fra soldaterforeningerne har ført til, at man i år på flagdagen kan afsløre en mindesten på Slotstorvet.
Stenen sættes op som en påmindelse om den indsats, som udsendte på internationale missioner har gjort under Totalforsvaret siden 1948.

Borgmester Knud Larsen ser frem til afsløringen af mindestenen: ”Det glæder mig at vi på denne måde kan markere vores udsendte. Vi er jo en af de relativt få garnisonsbyer, der er tilbage i Danmark, og det synes jeg er på sin plads at markere. Personligt har jeg også stor respekt for de udsendtes valg og flagdagen er jo netop officielt den dag, hvor vi viser vores anerkendelse, ikke for veteranerne alene, men også for deres pårørende.”

Jes Hansen fra Vordingborg Marineforening fortæller at soldaterforeningerne har haft netsat en lille gruppe, som har arbejdet med at få tilladelser og donationer på plads, det er lykkedes: "Nu glæder vi os til afsløringerne, som foretages af 3 veteraner. Stenen er doneret af landmand, Thomas Christensen, Bakkebølle og er overfladebrændt og tekstbearbejdet af stenhugger, Jannie F. Sørensen, Vordingborg Stenhuggeri".

Flagdagen falder i år på en mandag, så for at folk har mulighed for at være med, afsløres mindestenen kl. 16.00 på Slotstorvet, hvorefter flagdagen markeres ved en offentlig højtideligholdelse i i Vor Frue Kirke kl. 17.00.
Efter højtideligholdelsen vil veteranerne samt pårørende marchere til Vordingborg Rådhus, hvor de er inviteret til reception.

Er du veteran og bosiddende i Vordingborg Kommune, og har du mod forventning ikke modtaget en personlig invitation, er du naturligvis velkommen til at deltage i den efterfølgende reception. Kontakt venligst Maria Hansen på telefon 55 36 27 03.

Borgmester Knud Larsen opfordrer alle fra hæren, søværnet, flyvevåbnet, hjemmeværnet, politiet, beredskabet og sundhedsområdet m.fl. til at deltage i flagdagsarrangementet.

Fakta:
Den 5. september er den officielle flagdag for Danmarks udsendte. Flagdagen er indstiftet af Folketinget og blev højtideligholdt første gang i 2009. Formålet med den nationale flagdag er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, Folketing eller en minister. Flagdagen omfatter den samme personkreds som det nationale monument over Danmarks internationale indsats efter 1948. I Vordingborg Kommune har Flagdagen været markeret siden 2013, hvor Regentparret aflage besøg i Vordingborg.