Mindesten på Slotstorvet

En mindesten for faldne kvinder og mænd siden 1948 opsættes nu på Slotstorvet.

Soldaterforeningerne i Vordingborg Kommune er gået sammen om at opsætte en mindesten for faldne kvinder og mænd der siden 1948 har været udsendt på international mission.

Mindestenen vil blive placeret på Slotstorvet i hjørnet mod ruinterrænet og voldgraven mod øst.

Soldaterforeningerne afholder hvert år en mindehøjtidelighed den 5. september, der starter i Vordingborg Kirke, hvorefter de fremmødte marcherer med faneborgen til Slotstorvet, hvor blandt andet borgmesteren m.fl. holder tale. Mindehøjtideligheden afsluttes med et traktement på Kornerups Rådhus.

Soldaterforeningerne har ansøgt om midler hos Veteransekretariatet i Ringsted til at få udhugget en tekst i en sten, der er doneret af en lokal landmand i kommunen. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Soldaterforeningerne, Garnisonen og kommunen har herefter arbejdet på at realisere ideen om opsætning af mindesten på Slotstorvet.

Selve mindestenen er en natursten og måler ca. 1,5 m i bredden, ca. 1,25 m i højden og ca. en 1 m dyb. Den ønskes placeret på torvets flisebelægning på torvets sydøstlige side i en passende afstand fra rækværk mod voldgrav og den græsbeklædte skrænt op til selve ruinterrænet.