Mindre henkastet affald?

13. og 14. juni registreres henkastet affald på 12 udvalgte steder i kommunen.

Blå søer, grønne skove, hvide badestrande og aktive byer - Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave. Dét er visionen for Vordingborg Kommune. En smuk forhave forbindes af de fleste med en ren og indbydende have.

For at understøtte visionen om en smuk forhave uden affald, deltager Vordingborg Kommune i kortlægning af henkastet affald i samarbejde med Hold Danmark Rent.

Kortlægning for en renere kommune

Som led i Hold Danmark Rents kortlægning af henkastet affald registreres det henkastede affald på 12 udvalgte steder i dagene 13. og 14. juni.

Målet med kortlægningen er, at få et systematisk overblik over, hvor meget affald og hvilket slags affald, der ligger på forskellige typer af lokaliteter.

Afdelingen for Trafik, Park og Havne forventer dermed at kunne målrette indsatsen og vælge de rigtige affaldsløsninger i fremtiden.

”Vi oplever et stigende fokus på renholdelsen af de offentlige arealer. For at målrette indsatsen, hvor den giver mest værdi for borgerne og kommunens gæster, er det vigtigt at vide, hvor behovene er størst.” fortæller Thomas Christfort, som er formand for kommunens Teknik- og Miljøudvalg.

”Denne viden får vi blandt andet gennem kortlægningen, som vi nu deltager i. Vi bruger selvfølgelig også den viden, som kommunens driftsmedarbejdere får i deres daglige arbejde, og ikke mindst de synspunkter og tilbagemeldinger vi får fra kommunens borgere og gæster. Værdifuld information, der giver os mulighed for hele tiden at forbedre vores service.” afslutter Thomas Christfort.

Kortlægningen gennemføres i foråret og efteråret i ca. 20 kommuner med Hold Danmark Rent som tovholder. I dagene den 13. og 14. juni vil Hold Danmark Rents medarbejdere være på de udvalgte steder og interviewe borgerens syn på renholdelsesniveauet for de enkelte målepunkter i Vordingborg. Efterfølgende vil Vej-, Park- og Havneservices medarbejdere opsamle affaldet, så man får et overblik over affaldsmængderne og typerne.

Modellen bag kortlægningen

Modellen bag kortlægningen er udviklet på baggrund af den bedste praksis fra de forskellige metoder, der anvendes i Clean Europe Networks europæiske medlemslande.

Clean Europe Network er et paneuropæisk netværk, hvor organisationer, der arbejder inden for forebyggelse af affald kan udveksle erfaringer og samarbejde. Formålet med kortlægningen, er bl.a.:

• Få et overblik over, hvilket affald der ligger hvor og hvor meget

• Få et kendskab til hvad borgerne og kommunens gæster oplever og vurderer som vigtigt

• Finde ud af hvor rent der er i kommunen i forhold til andre steder i landet • Få gode input til driftsstyring

• Få viden og information til de politiske beslutningstagere

Man kan læse mere om kortlægningen og metoden på Hold Danmark Rents hjemmeside