Mindre tang på strandene

Udvalg ønsker, at der fjernes mere tang fra badestrandene.

På udvalgte badestrande har Vordingborg Kommunen igennem mange år fjernet tang. Indsatsen har været målrettet Blå Flag-strandene samt enkelte andre populære badestrande.

Mængden af opskyllet tang varierer meget fra år til år, og det samme gør derfor også kommunens indsats for at fjerne det.

På de 7 Blå Flag-strande der findes i kommunen, er der krav om, at tang til en vis grad fjernes ”hvis den forhindrer adgang til vandet, er stærkt ildelugtende eller på anden måde er til gene og ubehag for strandens gæster”.

2017 var et stort tang-år ikke bare i Vordingborg Kommune, men også i vore nabokommuner. På stort set alle kommunens kyststrækninger drev der store mængder i land, også på steder hvor der traditionelt ikke plejer at være tang.

Selvom der blev fjernet meget store mængder fra strandene i 2017 ligger der flere steder en del tang tilbage. Imod sædvane har efterårets og vinterens storme ikke ”ryddet op” på strandene.

På den baggrund har Udvalget for Klima og Miljø besluttet at midlerne til fjernelse af tang, på udvalgte badestrande, skal fordobles i 2018. Inden for det eksisterende strand-budget omdisponeres midlerne således, at der i 2018 kan bruges op til 200.000 kr på tangfjernelse, mod ca. 100.000 kr i 2017.

Til glæde for turister og kommunens borgere vil der også fremadrettet være fokus på tangproblematikken.

Udvalget for Klima og Miljø har således besluttet at opstille ”Servicemål for fjernelse af tang på strande”. Dokumentet indeholder bl.a. en beskrivelse den metoden tangen fjernes på og en liste over de badestrande, hvor fjernelse af tang prioriteres.

Listen over prioriterede badestrande ser således ud:

 • Klinteparken, Ore – Blå Flag
 • Strandparken, Ore
 • Ore Camping – Blå Flag
 • Svinø Strand – Blå Flag
 • Præstø Strand – Blå Flag
 • Ulvshale Strand – Blå Flag
 • Hårbølle Strand – Blå Flag
 • Klintholm Øststrand – Blå Flag
 • Klintholm Veststrand
 • Langelinie, Stege
 • Ørebækvej, Vestmøn
 • Rytsebækvej, Vestmøn

  Se hele dokumentet ”Servicemål for fjernelse af tang”