Mød din borgmester

Nu har du mulighed for at booke borgmesteren til et møde, hvor I kan drøfte et hvilket som helst emne, idé, bekymring m.m.

Borgmester Michael Seiding Larsen ønsker at styrke dialogen mellem borgere og politikere, og indfører nu muligheden for at booke borgmesteren til en 15 min. aftale, hvor du har mulighed for at drøfte et hvilket som helst emne, idé, bekymring m.m.

Der vil ikke være tale om sagsbehandling, men om en dialog hvor borgmesteren har mulighed for at drøfte sagen videre med kommunalbestyrelsen eller administrationen hvis der er behov for dette.

Du kan mødes med borgmesteren:

Torsdag den 8. juni 2017 mellem kl. 17.00 og 19.00
på Møn Bibliotek, Møllebrøndstræde 12 i Stege

Såfremt du ønsker at mødes med borgmesteren, skal du booke en tid senest onsdag den 7. juni kl. 12.00 hos borgmestersekretær Gitte Overgård Nielsen på mail gira@vordingborg.dk eller på tlf. 55 36 27 05.

Der vil i august måned blive afholdt et lignende møde i Præstø.