Møde med boldklubber

27. februar er det igen tid til et møde mellem boldklubber og kommunen.

Traditionen tro holder Vordingborg Kommune et årligt fællesmøde for alle Kommunens Boldklubber, hvor primært klubbernes formænd og næstformænd deltager.

Formålet med mødet er, at styrke plejen af de enkelte boldbaner via en gensidig dialog mellem boldklubber og Vordingborg Kommunes driftsafdeling.

”Vi kan se, at vi gennem en fælles dialog og intern koordinering af behov, får en mere effektiv drift og samtidig kan klubberne hjælpe hinanden og samarbejde om at udnytte hinandens ressourcer på en ny måde,” siger Trafik-, Park- og Havnechef Torben Kelm Danielsen.

Sidste år blev der gjort en stor indsats for, at bytte fodboldmål mellem de forskellige boldklubber.

”Det gjorde vi fordi antallet af hold og medlemmer svinger hvert år, og indimellem vil nogle klubber have mål i overskud, mens andre mangler. Og da det er forholdsvis dyrt at købe nye mål hvert år, så er det klart en ’Win Win’ situation for alle parter, at vi kan bytte indbyrdes,” siger han.

Mødet – som afholdes i Vordingborg IF’s klubhus mandag den 27. februar kl. 16.30 - vil primært omhandle omlægning af drift af de eksisterende boldbaner, samt en bedre udnyttelse af de baner vi allerede har i Kommunen. Faktum er, at vores de økonomiske driftsmidler skal bruges mere effektivt, således at vi fortsat kan opretholde en god kvalitet, eller i nogle tilfælde øge kvaliteten af vores boldbaner for de samme økonomiske midler.

”Vi er klart af den opfattelse, at vores årlige møder er med til at skabe en rigtig god stemning blandt klubberne og Vordingborg Kommunes driftsafdeling. Således er vi medspillere frem for modspillere,” siger Torben Kelm Danielsen.