Møde om fremtidig drift af Kulsbjerg

Kom og hør om Forsvarets planer for den fremtidige drift og pleje af Kulsbjerg Øvelsesterræn.

Forsvaret og Vordingborg Kommune inviterer til offentligt møde om den fremtidige drift- og plejeplan for Kulsbjerg Øvelsesterræn.

Mødet foregår torsdag den 24. november 2016 kl. 12.30 til ca. 14.30 på Stærgården, Vallebovej 16. (På øvelsesterrænet).

På mødet vil Forsvaret bl.a. præsentere planerne om etablering af helårsgræsning på øvelsesterrænet for at styrke den fremtidige naturudvikling på arealerne.

Der vil blive rig lejlighed til at stille spørgsmål til den nye drifts- og plejeplan.

Program:

  • Velkomst ved Forsvaret og kommunen
  • Præsentation af ny pleje- og driftsplan
  • Præsentation af græsningsanalyse
  • Præsentation af forventet fremtidig hegnslinje inkl. adgange for publikum  
  • Spørgsmål til den fremtidige pleje
  • Evt. besigtigelse

Der vil blive serveret kaffe og kage.

Kontakt evt. Carsten Horup på 55 36 24 91 eller e-mail: caho@vordingborg.dk.