Møde om risikoberedskab

Den 7. april afholdes offentligt møde om risikoberedskab på Vesthavnen.

Vordingborg Kommune afholder offentligt orienteringsmøde om risikoberedskabet i forbindelse med etablering af gødningsterminal på Vordingborg Vesthavn.

Mødet afholdes:

Den 7. april 2016 kl. 19.00 – 21.00

Medborgerhuset Kirkeskoven - Teatersalen

Skovvej 2, 4760 Vordingborg

Til mødet vil være repræsentanter for Beredskabet, Politiet og Vordingborg Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø.

Alle er velkomne.

 

Baggrund

Information og materialer fra borgermødet den 14. marts om miljøgodkendelse til gødningsopslag

Vordingborg Kommune afholdt informationsmøde den 14. marts 2016 kl. 19.00 – 21.00 om miljøgodkendelse af gødningsoplag på Vordingborg Vesthavn.

Mødet var velbesøgt med over 100 deltagere og ledet af formanden for Teknik og Miljøudvalget Thomas Christfort.

På mødet var der indlæg fra YARA Danmark A/S, Miljøstyrelsen og Vordingborg Kommune og efterfølgende var der mulighed for borgerne til at stille spørgsmål.

Indholdet af indlæggene kan ses i præsentationerne, som Miljøstyrelsen, YARA Danmark A/S og Vordingborg Kommune havde udarbejdet til mødet.

På mødet blev uddelt materiale med spørgsmål og svar om gødningsoplaget på Vordingborg Vesthavn. Oplysninger om miljøgodkendelsens offentlighedsperiode og sagsforløb kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Miljøstyrelsens Power Points fra borgermødet den 14. marts om miljøgodkendelse til
gødningsoplag  på Vordingborg Vesthavn

Power Points kommunens myndighedsrolle

Power Points Yara

Læs spørgsmål og svar om Yara gødningsterminal på Vesthavnen