Mulighed for kommunal skovrejsning

Fond samarbejder med TV2, om at skabe mere skov i Danmark.

Fonden ”Growing Trees Network Foundation” har kontaktet landets kommuner, med henblik på at rejse skov, der kan beskytte grundvandet samt bidrage positivt i CO2-regnskabet.

Her har Vordingborg Kommune budt ind med et areal ved Ørslev, hvor der i fremtiden bliver behov for nye drikkevandsboringer. Derfor vil et skovrejsningsprojekt, kunne bidrage til en fremtidssikring af rent drikkevand for borgerne i og omkring Ørslev, og samtidig fungere som en bynær rekreativ skov.

Kommunens tanker omkring en fremtidig skov, er at den primært bør bestå af løvtræer. Træartsvalget vil udelukkende være hjemmehørende arter, hvoraf der gerne skal være nogle arter der er smukke at se på, samt dufter dejligt. Derudover skal der selvfølgelig være træer der bliver højstammede, og som på sigt kan give en stor biologisk værdi, udover at være med til at beskytte vores grundvand. Skoven finansieres gennem en ukendt sponsor, samt donationer og sponsorater. Der finansieres indkøb af planter, plantning og mekanisk renholdelse i 3 år, så træerne får den bedst mulige start på livet.

Growing Trees Network Foundation er i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, ved at lave en ”skovscore ”-oversigt over, hvor de ”bedste” projekter er. Her er kommunens projekt, stadig med i ”puljen”. Til efteråret 2019 afgøres det ved et indsamlingsshow på tv2, ”Danmark planter træer”, om Vordingborg kommune får et nyt skovrejsningsområde.