Mulighed for nye feriehuse på Ulvshale

En ny lokalplan skal give mulighed for at opføre 12-14 nye feriehuse ved Ulvshale på Møn.

Teknik- og miljøudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for området ved Ulvshale feriehotel på Sandvejen 27. Den nye lokalplan skal give ejeren mulighed for at rive de nuværende nedslidte bygninger ned og i stedet opføre 12-14 nye feriehuse.

Den eksisterende Lokalplan nr. E 13.01.01 ”Ulvshale Feriehotel” giver kun mulighed for at nedrive enkelte bygningsdele.

Planerne om at opføre nye feriehuse er opstået fordi den nuværende ejendom er præget af forfald og har være udsat for hærværk, som har medført alvorlige fugtskader. Det vil derfor være for dyrt at renovere ejendommen.

Ejendommen er beliggende i fredskov. En ændring af bebyggelsen kræver derfor, at der bliver givet en dispensation efter Skovlovens § 11. Der er i juli 2013 givet en forhåndstilkendegivelse til etablering af feriehusene fra Naturstyrelsen. Den nye lokalplan kan kun udarbejdes, hvis Naturstyrelsen giver dispensation.

Udover muligheden for at opføre nye feriehuse ved Ulvshale godkendte kommunalbestyrelsen den 26. maj en ny Lokalplan nr. S 14.01.01, som skal muliggøre opførelsen af ny sommerhusbebyggelse vest for det eksisterende sommerhusområde ved Råbylille Strand.

Begge beslutninger skal være med til at opfylde Vordingborg Kommunes vision2030, som blandt andet sigter mod at kunne tilbyde flere attraktive overnatningsmuligheder og enestående oplevelser til turisterne.