Næstvedvej-bro ved Fuglebæk skiftes

Fra 19. juni 2017 og ca. seks uger frem opsættes lysregulering på Næstvedvej ved Fuglebæk Pumpekanal.

Som det tredje af de fire bygværker som Afdeling for Trafik, Park og Havne  har besluttet at renovere i 2017 påbegyndes renoveringsarbejdet af broen på Næstvedvej ved Fuglebæk pumpekanal mandag den 19. juni.

Vi forventer at vejen igen vil være åben for trafik i begge retninger den 26. juli 2017.

Arbejdet vil bestå i udskiftning af de elementer cykelstierne er placeret på. Desuden vil der være en større reparation på undersiden af den vejbærende bro, og derfor er det ikke muligt at opretholde trafikken i begge retninger. Der må nemlig ikke køres på den del af broen der renoveres.

Trafik, Park og Havne er meget opmærksomme på, at arbejdet kan være til gene for den normale færdsel. Men arbejdet er nødvendigt, da broen er i ringe stand. Vi håber derfor på trafikanternes forståelse.

Personalet på projektet vil arbejde på at minimere generne, og vi vil forsøge at sikre, at lukningen bliver så kort som muligt.

Hvis du har spørgsmål så er du velkommen til at kontakte Trafik, Park og Havne på telefon 55 36 25 70.

Vi tjekker alle broerne

Vordingborg Kommune har omkring 100 bygværker/broer, som bl.a. leder vand under vejene. En del af disse bygværker har mange år på bagen og fremstår derfor i forskellig stand.

Kommunen har foretaget en gennemgang af alle bygværker og fundet frem til dem, der trænger mest til istandsættelse.

Fra 2014 til 2016 har kommunen har fat i 16 forskellige bygværker i mere eller mindre grad. Det har været alt fra total udskiftninger til mindre betonreparationer.

I 2017 er der fire bygværker der skal renoveres og det forventes at arbejdet fortsættes i 2018 med de næste broer/bygværker på listen.

Trafik, Park og Havne vil opfordre jer alle til at vise hensyn og passe godt på hinanden derude.