Naturkunstnere på visit

Nogle af Danmarks bedste naturkunstnere gæster kommunen fra 8. - 14. maj

Nogle af Danmarks bedste naturkunstnere gæster Vordingborg Kommune fra den 8. maj til den 14. maj 2016 for at tegne og male udvalgte naturlokaliteter.

Formålet med besøget er på en ny og anderledes måde at sætte fokus på Vordingborg Kommunes unikke kystnatur – set med naturkunstnerens øjne.

Kystnaturens kommune og sjældne arter

Vordingborg Kommune har Danmarks længste kystlinje og rummer en lang række karakteristiske kystlandskaber, kystnaturtyper og unikke plante-, dyre- og fuglearter.

I ugens løb vil naturkunstnerne arbejde i udvalgte perler af kommunens kystlandskaber fra Knudshoved Odde i vest, til Præstø Fjord mod nord og Møns Klint i øst.

Titlen på projektet er ”Kystnaturens kommune – Klint – Odde – Fjord”.

Også nogle af kommunens sjældne arter vil blive foreviget gennem akvareller, oliemalerier, skulpturer eller lignende. Kunstnerne vil måske støde på sjældne arter som f.eks. Klokkefrø på Knudshoved Odde og Salep-Gøgeurt på en strandeng på Jungshoved.

Udgivelse af naturkunstbog og udstilling

Efterfølgende ønsker kommunen at få udarbejdet en bogudgivelse med de bedste kunstværker fra ugen og tekster tilknyttet værkerne i bogen. Derudover vil kommunen præsentere værkerne i en lokal udstilling i 2017. Vordingborg Kommune er pt. i gang med finansieringen af projektet bl.a. søges forskellige fonde til bogudgivelsen og udstillingen. Naturkunstnerne tilbyder deres arbejdskraft gratis, mens kommunen betaler kost og logi for opholdet i maj.

Naturkunstnergruppen DANE

DANE (danske kunstnere for natur og miljø) er en gruppe af kunstnere, der siden 1999 næsten årligt har haft projekter rundt om i Danmark for at formidle værdifulde naturområder gennem deres kunst.

Konceptet er, at gruppen inviteres af en kommune, forening, fond eller lignende i ca. én uge, oftest maj eller september måned, til at gengive naturen i et givent område med efterfølgende bogudgivelse og udstilling.

Der er omkring 15 kunstnere der deltager fra gruppen med hver sin personlige udtryksform inden for olie, akvarel, tusch, skulptur m.v. Læs mere på www.naturkunstnere.dk.

I Vordingborg Kommune har vi lokale naturkunstnere, som er med i DANE. Det er Niels Peter Andreasen, bosat på Møn, og som netop har udgivet bogen om Vandrefalken på Møns Klint med titlen ”I alt sin vilde skønhed”. Lise Pflug bosat på Møn og Leif Madsen bosat i Præstø området. Desuden er lokale gæstekunstnere inviteret.