Nedramning af betonpæle Algade 63

I uge 4 starter arbejdet med at nedramme betonpæle til det nye borgercenter på Valdemarstorvet.

I forbindelse med opførelsen af det kommende Borgecenter skal der rammes betonpæle i jorden. Arbejdet forventes at starte i uge 4 og vil tage ca. 20 arbejdsdage. Arbejdet vil blive udført i tidsrummet kl. 7-18.

Til sikkerhed for at der ikke sker skadevoldende rystelser under arbejdets udførelse, vil der blive sat i alt 6 vibrationsmålere op på de nærmeste ejendomme. Umiddelbart forventer vi ikke problemer forbundet med at ramme pæle i området, herunder at kunne overholde grænseværdien på 3 mm/sek.

Der vil blive foretaget en fotoregistrering af facaderne på de nærmeste bygninger.

Se hvilke matriklers facader der fotoregistreres.

Fotoregistrering vil ske på følgende datoer: torsdag d. 12. januar, onsdag d. 18. januar og torsdag d. 19. januar 2017.

Inden gårdrum og lignende besigtiges vil der ske henvendelse til eventuelt butikspersonale eller andre tilstedeværende i bygningen.

Har du spørgsmål vedrørende byggeaktiviteterne, kan du kontakte byggeleder Jane G. Adler på tlf. 25 55 51 61 eller på mail jga@casa.dk

Alle berørte ejere / beboere er varslet pr. brev.