Nedrivning af Fanefjord Mejeri

Nedrivning af forfaldent mejeri giver mulighed for nyt projekt på mejerigrunden i Damme-Askeby.

Udvalget for Plan og Teknik har på mødet den 6. februar 2019 besluttet at bevillige 1 mio. kr. til nedrivning af det tidligere Fanefjord mejeri.

Ejendommens forfald er nu så fremskredent, at ejerne ikke længere ser et grundlag for en renovering og har derfor ansøgt Vordingborg Kommune om tilskud fra landsbypuljen til nedrivning af ejendommen.

Nedrivningen understøtter den igangværende strategiske indsats på Vestmøn i form af kommunens områdefornyelse, hvor der arbejdes på en pladsdannelse og offentligt byrum på mejerigrunden og ved Brugsen, der ligger overfor. Her anlægges i foråret 2019 et offentligt byrum og ind- og udkørselsforholdene gøres tryggere.

Ejerne af mejeriet ønsker at sikre en velgennemført nedrivning, og efterfølgende at tilpasse tomten til et formål, der støtter deres oprindelige mål om at styrke bymiljøet og skabe en smuk plads ved mejerigrunden.

Der er i områdefornyelsens budget afsat 3 mio. kr. fra Fanefjord Sparekasses Fond til anlæg af byrum på mejerigrunden til offentligt formål.

Med nedrivningen ønskes endvidere at understøtte udviklingsprojektet ”Fanefjord Mejeri II” for en efterfølgende anvendelse af grunden til etablering af ”Vandringens Hus”, hvor der ses et stort potentiale i etablering af herberg, refugium, torvehal og offentligt samlingssted.

Ansøgning om tilskud til programmering af dette projekt fra Udviklings- og markedsføringspuljen på 294.000 kr. behandles i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19. februar 2019.

Frem til 1. marts 2019 giver Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen 70 % refusion på nedrivninger i landsbyer og i det åbne land. Herefter falder tilskudsprocenten til 60 %.