Nøglepersoner skal forebygge misbrug blandt unge

40 personer fra erhvervsliv, kommune og foreninger på to-dages kursus.

Vordingborg Kommunes Center for Rusmidler uddanner nu 40 nye nøglepersoner til at forebygge misbrug blandt unge. Kursusdeltagerne kommer både fra offentlige og private virksomheder og foreningslivet.

Mere end 40 erhvervsledere, politifolk, sagsbehandlere, undervisere, fodboldtrænere og tandlæger mødtes onsdag og torsdag den 6. og 7. marts på Vordingborg Rådhus for at blive klogere på unges udfordringer med stoffer og alkohol.

Det skete da Center for Rusmidler for fjerde gang afholdt Nøglepersonuddannelsen for private, offentlige og frivillige, der har kontakt til unge med misbrugsproblemer.

På to intensive dage fik deltagerne viden om forskellige former for rusmidler, tegn på misbrug hos unge, hvordan man konfronterer den unge, og hvor man kan få hjælp fra kommunen og andre til at håndtere et eskalerende forbrug hos den unge, der begynder at blive et problem.

”Vi oplever både en stigning i interessen for at blive klogere på unge og rusmidler, men vi ser også en langt større bredde i, hvorfra interessen kommer. Flere fra ungdomsmiljøerne oplever, at det er blevet mere normalt, at der tages hurtige stoffer som kokain og amfetamin. Vi ser også en stigning i brugen af hash. Det kan vi i fællesskab gøre noget ved, hvis centrale nøglepersoner omkring den unge er klædt godt på til at hjælpe den unge allerede ved de første tegn på et misbrug”, siger leder af Center for Rusmidler, Lars René Petersen.

Nøglepersonuddannelsen er en kombination af oplæg fra professionelle fagfolk inden for rusmiddelområdet og dialog og erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Deltagerne mødte bl.a. overlæge Peter Skaaning, som fortalte om rusmidlernes fysiske og mentale påvirkning. Julius Mygind som hudløst ærligt fortalte sin personlige historie om sin vej ind - og ud af hashen.

Formålet med Nøglepersonuddannelsen er at nå tidligere og længere ud med viden og indsatser, så man i fællesskab kan hjælpe de unge hurtigere og bedre.

Når Center for Rusmidler får kontakt til unge, er det mange gange først, når den unge allerede har udviklet et problem.

Uddannelsen klæder en masse centrale aktører på til at kunne spotte udfordringerne på et tidligere tidspunkt – dér, hvor den unge har sin daglige gang. Målet er overordnet set at styrke forebyggelsen men også hjælpen og netværket omkring de unge. Uddannelsen skal være med til at vise, at det langt fra altid er nødvendigt at have en dyb medicinsk viden om rusmidlernes biokemiske virkning, eller en særlig terapeutisk baggrund for at tage snakken med en ung og guide den unge videre.

Hvis alle nøglepersoner omkring de unge reagerer, handler og hjælper kan de sammen sikre en tidlig og effektiv indsats.

Faktaboks

Center for Rusmidler i Vordingborg tilbyder alle kommunens borgere gratis behandling af alkohol- og stofproblemer.

I centerets ungetilbud kommer unge under 30 år med alt fra et bekymrende brug af rusmidler til et konkret misbrug.

Personer over 30 år kommer i alkohol- og stofrådgivningerne.

Center for Rusmidler har også tilbud til alle pårørende til personer, der har et problematisk forbrug eller et misbrug om individuel rådgivning og gruppetilbud.