Nu går udbygningen af Antonihøjen i gang

På lang sigt forventes det, at investeringen kommer mange gange igen.

Efter mere end 10 år undervejs kommer der nu for alvor gang i udviklingen af et unikt boligområde på Antonihøjen i Præstø.

Sidste efterår vurderede rådgivere, at det daværende lokalplansforslag ville gøre det svært at få investorer til at interessere sig for området. Derfor har Kommunalbestyrelsen nu sadlet om, og besluttet selv at igangsætte byggemodning af området i foråret 2019 og at udbyde hovedparten af området til salg ved et offentligt udbud i efteråret 2018.

”Vi kunne ikke risikere, at udviklingen af Antonihøjen faldt på gulvet. Det er et af vores bedst placerede boligområder til nybyggeri og et vigtigt satsområde for at tiltrække nye borgere til kommunen. Vi har allerede postet mange penge og ressourcer i erhvervelse og udvikling af Antonihøjen. Derfor valgte vi at lytte til anbefalingerne fra rådgiver og administration om både at indgå en dialog om behov for tilpasninger af lokalplansforslaget og at afholde udgifter til den overordnede byggemodning,” siger formand for Udvalget for Plan og Teknik Michael Larsen.

På den baggrund har administrationen indledt dialog med potentielle investorer og udarbejdet et revideret lokalplansforslag, som har været i høring, og forventes endeligt vedtaget i september 2018. Herefter udbydes hovedparten af grundene til salg i to etaper; etape 1 Bygaden og 4 vænger og etape 2 de sidste fire vænger. Etape 2 sættes i gang, når etape 1 er solgt.

Den overordnede byggemodning, rundkørsel på Ny Esbjergvej, veje og stier, regnvandsløsning, friarealer og støjvold mod Næstvedvej, jordtekniske og arkæologiske undersøgelser opmåling, udstykning mv. løber op i et større tocifret millionbeløb, hvoraf en del dog er udlæg for tilslutningsbidrag, som kommunen får tilbage. Allerede fra den 15. august vil der være aktiviteter på området, når de arkæologiske undersøgelser går i gang.

Borgmester Mikael Smed er klar til at stå på mål for den store investering: ”Det er en meget stor investering for en økonomisk presset kommune, men det er en investering i Præstøs fremtid og på lang sigt i hele kommunens fremtid. Vi forventer at få investeringen tifold igen, dels i forbindelse med salg af grunde og på den lange bane i form af øgede skatteindtægter fra nytilflyttede borgere”, siger han. At der også er nuværende borgere i Præstø og i kommunen generelt, der ønsker at flytte til Antonihøjen vides fra markedsføringsindsatsen under Fransk Forår, ”men de vil jo så til gengæld frigøre en bolig til andre borgere, ” siger Mikael Smed.

For at understøtte den tendens har kommunen igangsat et forsøgsprojekt, der går ud på, at tilbyde ejere af ældre velbeliggende parcelhuse arkitekthjælp til at få visualiseret idéer til ombygning og modernisering af deres huse til boliger, der tilgodeser og henvender sig til den moderne børnefamilie. Dermed hjælpes ældre borgere, som godt vil sælge deres parcelhuse og flytte i nye mindre boliger på Antonihøjen, samtidig med at nye familier med inspirerende arkitektskitser i hånden kan se hvordan de i de ældre, utidssvarende, men attraktivt beliggende parcelhuse kan indfri deres drøm om et moderne hus med vandudsigt i en hyggelig købstad.

”Forsøgsprojektet vil kunne kickstarte en positiv udvikling for Præstø i form af øget attraktivitet med øget bosætning som sidegevinst”, siger formand for udvalget for Plan og teknik Michael Larsen.

Forsøgsprojektet er begrænset til et afgrænset område i Præstø, og der er frist for at ansøge om at komme i betragtning til denne hjælp den 1. september 2018.

Du kan læse mere om udvikling af Antonihøjen på www.vordingborg.dk/antonihoejen

Du kan også læse mere om forsøgsprojektet ”Fra ældre til moderne familiehus med havudsigt i Præstø” og hvordan du kan søge på kommunens hjemmeside: vordingborg.dk/Politik/Vision og politikker/By og landdistriktsudvikling/Præstø By under byudvikling.