Nu vælter det gamle posthus

Mandag den 6. februar begynder nedrivningen af det tidligere posthus i Aarsleffsgade i Vordingborg by.

Vordingborg Kommune og Banedanmark har i de sidste par år arbejdet med projektet ” Ny Næstvedvej/ forlængelse af Valdemarsgade”.

”Nu er vi så langt i processen, at der i uge 6 vil ske de største store ændringer i bybilledet, som vil blive meget tydelige for dem der færdes i området,” siger Vordingborg Kommunes udviklingschef Jan Michelsen.

Mandag den 6. februar starter entreprenør Jens H. Hansen de store maskiner op, og begynder på nedrivningen af det gamle posthus i Aarsleffsgade.

Bygningen blev opført i forbindelse med indvielsen af Storstrømsbroen i 1937, og var posthus frem til 2008. Før 1937 lå Vordingborg posthus i Algade 8, hvor der siden 1939 har været Odd Fellow loge.

Umiddelbart efter at den gamle postbygning er revet ned, starter nedrivningen af husene på Boulevarden 9 og 11. Cirka 1. marts 2017 flytter M.T. Højgaard så ind på byggepladsen, og begynder arbejdet med broen og det nye vejforløb. Arbejdet kommer til at foregå i det meste af 2017.

Alle der færdes i området opfordres til, at vise hensyn til hinanden og til at køre forsigtigt, da der vil være perioder, hvor arbejdet er mere eller mindre til gene for trafikanterne.

”Når arbejderne er færdige og broen står klar, så er det den største infrastrukturændring i Vordingborg Kommune i mange, år og adgangen til byen bliver mere ”naturlig” og vil give en naturlig lettere adgang” siger Jan Michelsen.