Ny åben rådgivning til unge

7. – 10. klasserne får nu åbne og anonyme psykologiske rådgivninger på kommunens skoler.

Store børn og unge i 7.- 10. klasse får nu mulighed for at få en snak med en psykolog uden, at der bliver oprettet en sag. Formålet med den åbne rådgivning er at øge trivslen hos børn og unge, så de kan klare sig bedre både i skolen og sammen med deres venner og familie.

Det er det der er baggrunden for, at Børne-, Unge- og Familieudvalget har besluttet, at der på udskolingsafdelingerne på de fem folkeskoler og 10. klasse etableres en psykologisk rådgivning til elever i 7. til 10. klasse.

I første omgang bliver tilbuddet på fire timer ugentligt på Gåsetårnskolen og to timer på de fire andre skoler. Rådgivningen er også for elever på kommunens private- og frie skoler.

”Vi er meget glade for, at vi kan tilbyde de unge denne mulighed. Udvalget håber på, at vi med et tilbud til de unge ude i nærområdet kan få taget nogle af deres problemer i opløbet. I forvejen ved vi, at rigtige mange børn og unge har stor glæde af både trivselscoach og kontaktlærere, som giver en hjælpende hånd eller et lyttende øre,” siger formand for Børne-, Unge- og Familieudvalget Kirsten Overgaard.

Rådgivningen starter op i løbet af april, og det vil fremgå af de enkelte skolers hjemmeside og på skolernes forældre- og elevintra, hvor og hvornår man kan få glæde af det nye tilbud.