Ny affaldsordning i 2018

Fra efteråret 2018 bliver det nemmere at sortere affald. Ny affaldsordning giver flere tømninger og nye affaldsbeholdere.

Til efteråret 2018 får alle en-familieboliger og sommerhuse i Vordingborg Kommune udleveret to affaldsbeholdere på hver 240 liter med to rum i hver. I genbrugsbeholderen skal affaldet opdeles i papir/pap og glas/metal/hård plastemballage. I den anden beholder skal affaldet opdeles i madaffald og restaffald. For boliger, der deler affaldsbeholdere, kan beholderne være anderledes, men de skal sortere på samme måde.

De nye ordninger byder på flere serviceforbedringer. Genbrugsbeholderen vil blive tømt hver 4. uge, hvor der i dag afhentes papir 6 gange om året. Og der vil blive mulighed for at få hentet storskrald 12 gange om året mod 6 gange i dag.

Erfaringer fra andre kommuner, der har indført lignende ordninger viser, at motivationen for at sortere mere stiger, når det bliver nemt at komme af med affaldet derhjemme. Derfor stiger de sorterede mængder til genanvendelse, hvilket giver væsentlige miljøforbedringer.

De nye affaldsordninger bliver i gennemsnit omkring 350 kr. dyrere om året pr. husstand end de nuværende ordninger. Det skyldes ifølge Byg, Land og Miljøchef, Rolf Hoelgaard flere ting: ”Langt den største del af prisstigningen skyldes, at den tid er forbi, hvor skarp konkurrence på indsamling af affald i flere år betød meget lave priser. Det har vi ikke mindst i Vordingborg Kommune nydt godt af. Den sidste del af stigningen skyldes den øgede tømningsfrekvens, som er nødvendig, når vi i 2022 skal leve op til det statslige krav om en genanvendelsesprocent på 50. Den er i dag kun på 32 procent.”

Kontrakten om indsamling af affald med renovatøren M. Larsen udløber ved udgangen af september 2018. Derfor har der været afviklet et EU-udbud om afhentning af affald. Der er indgået kontrakt med RenoNorden A/S, som fra den 1. oktober 2018 overtager indsamlingen af affald i Vordingborg Kommune.

RenoNorden er et velkendt firma med speciale inden for kommunal affaldsindsamling og med hovedsæde i Herfølge. RenoNorden indsamler blandt andet affald i Slagelse og Ringsted Kommuner. ”Vi er glade for, at vi har fået opgaven med at indsamle affald i Vordingborg Kommune. Vi ser frem til at servicere borgerne og hjælpe med de nye udfordringer, det kan give at sortere mere” udtaler direktør Jan Kreiberg Larsen fra RenoNorden.

De nye affaldsordninger træder i kraft fra den 1. oktober 2018. Affaldsbeholderne bliver løbende skiftet henover oktober og november måned. Informationer om de nye affaldsordninger opdateres løbende på hjemmesiden www.vordingborg.dk/affald.