Ny badebro ved Hårbølle Havn

Initiativ fra lokal arbejdsgruppe støttes af Vordingborg Kommune.

Udvalget for Klima og Miljø har på mødet d. 9. april 2019 besluttet at støtte et initiativ fra en lokal borgergruppe, så der kan etableres en ny badebro i tilknytning til Hårbølle Havn.

Borgergruppen har taget initiativ til badebros-projektet, fået udarbejdet projektforslag og fået tilsagn om økonomisk støtte fra lokal fond. Vestmøn lokalråd har tilsluttet sig initiativet.

Efter etablering af badebroen vil borgergruppen med ophæng i Vestmøn Lokalråd selv stå for tilsyn og mindre vedligeholdelsesarbejder.

Udvalget for Klima og Miljø har givet de nødvendige tilladelser og valgt at støtte initiativet med 100.000 kr.

Går alt efter planen så vil badebroen være klar til sommersæsonen.

Badebroen bliver en permanent del af Hårbølle Havn, bliver tilgængelig året rundt - og vil være åben for alle.

Hjælp borgergruppen med at passe på den ny badebro så den bliver til glæde for brugerne i mange år