Ny bro over Orevej

Vordingborg Kommune og BaneDanmark fælles om at opføre ny bro over Orevej.

Vordingborg Kommune har indgået aftale med BaneDanmark om, at der skal opføres en helt ny bro over Orevej i Vordingborg.

Den nye bro opføres som led i, at BaneDanmark udvider jernbanenettet fra et til to spor på strækningen fra Ringsted til Rødby. Broen vil dermed bidrage til en bedre afvikling af trafikken i Vordingborg.

Broen vil bestå af vejbane og to jernbanespor. Desuden bliver frirummet under den nye bro både højere og bredere, end under den eksisterende bro. Det betyder, at vejbanen kan gøres bredere under broen, og der kan etableres en fællessti i begge sider af vejen til fodgængere og cyklister. Der vil ligeledes kunne køre lastbiler under den nye bro.

Det forventes, at arbejdet med den nye bro starter i 2018.