Ny køkkenspand til madaffald

Kommunen hjælper affaldssorteringen i gang med en køkkenspand til alle husstande.

Når de kommende affaldsordninger træder i kraft fra den 1. oktober 2018 leverer kommunen en køkkenspand til madaffald til alle husstande. Det har Udvalget for Klima og Miljø besluttet på deres udvalgsmøde den 3. april 2018. 

Sammen med køkkenspanden udleveres også poser til madaffaldet og en sorteringsvejledning. Dermed skabes de bedste forudsætninger for, at vi alle kommer godt i gang med den nye affaldssortering. Alle husstande vil modtage køkkenspanden når de også modtager de nye affaldsbeholdere mellem 1. oktober og 1. december 2018.

Køkkenspanden skal bruges inde i køkkenet til sortering af det organiske madaffald, der smides ud. Madaffaldet bliver afhentet sammen med restaffaldet i en bil med 2 rum, og transporteret til et nybygget fælleskommunalt forbehandlingsanlæg i Næstved.  Efter forbehandling kan madaffaldet bioforgasses og nærings stofferne tilbageføres til landbrugsjord.

Læs evt. meget mere om de kommende affaldsordninger her