Ny lederuddannelse

Lederaspiranter på skole- og dagtilbudsområdet uddannes.

11 medarbejdere på skole- og dagtilbudsområdet i Vordingborg Kommune er officielt begyndt på den helt nye diplomuddannelse i skoleledelse og dagtilbudsledelse, som Professionsskolen Absalon udbyder.

De nye studerende har deltaget ved et stort Kick-off arrangement mandag den 25. februar og tirsdag den 26. februar, hvor de er blevet budt velkommen og er blevet præsenteret for uddannelsens indhold.

”Den 1. januar 2019 fik vi en ny national diplomuddannelse i skoleledelse. Den har været længe undervejs og efter grundig forberedelse og i kraft vores store forskningskapacitet i netop skoleledelse, er vi glade for allerede nu at kunne starte et hold med medarbejdere fra Vordingborg Kommune”, siger Randi Mølager, som er uddannelsesleder på Professionshøjskolen Absalon. Hun fortsætter: ”I Vordingborg har man valgt at sætte et særligt fokus på de forhold, der gør sig gældende både for skole og dagtilbud. Det giver en meget målrettet lederuddannelse, hvor deltagernes hverdag og kommunens målsætninger hele tiden er i fokus”.

Ledertalenterne skal først gennem tre fælles obligatoriske ledelsesmoduler, før de specialiserer sig inden for eget fagområde.

På skoleområdet er det muligt at vælge at dygtiggøre sig inden for området ”pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse” eller inden for ”skoleforvaltning, styring, jura og praksis”.

For lederaspiranterne på dagtilbudsområdet er det muligt at vælge mellem ”organisering og udvikling af læringsmiljøer” og ”evaluering og kvalitetsudvikling.”

Begge forløb tager afsæt i at styrke den faglige ledelse, som der aktuelt arbejdes strategisk med i kommunens dagtilbud og som også har et særligt fokus på skoleområdet.

”Det er meget positivt at vi får så tæt kobling mellem praksis på området og efteruddannelse, som vi gør her på diplomuddannelsen. Ved at samle lederaspiranterne på et fælles forløb, har vi rigtig god mulighed for at skræddersy uddannelsesforløbet til den virkelighed deltagerne møder i deres hverdag ved siden af studierne”, udtaler formand for Udvalget for Børn, Unge og familie, Nikolaj W. Reichel. ”Samtidig sender det et vigtigt signal om, at vi ønsker at anerkende vores medarbejdere, og gøre det attraktivt for dem at bruge deres kompetencer for fordel for børn og unge her i kommunen”, fortsætter udvalgsformanden.

Forud for studiestart har ledelsestalenterne gennemført et afklaringsforløb internt i kommunen. Hensigten har været at deltagerne skulle reflektere over eget lederskab, identificere egne potentialer, styrker og svagheder, og i det hele taget blive klogere på det indholdsmæssige og de forventninger og krav, der ligger i den nye uddannelse, således at aspiranterne ved, hvad de går ind til.