Ny naturfilm; Markfirbenet

Se de fantastiske optagelser af Markfirbenet – Et sjældent krybdyr i Vordingborg Kommune.

Markfirbenet burde hedde ”Sand-firben” eller ”Sand-øgle”, som den hedder på svensk. Den lever nemlig ikke på marker, men på sandede naturarealer, grusgrave, kystskrænter og vejkanter. Ud af Vordingborg Kommunes ca. 75 lokaliteter med Markfirben findes de 25 lokaliteter langs veje og bane-strækninger.

Markfirbenet lægger æg i sand. Æggene udklækkes alene af varmen fra solens stråler. Levestederne rummer ofte et rigt og varieret plante- og dyreliv og derfor kalder vi Markfirbenet for en indikator-art for god natur.

Da Markfirbenet kræver meget varme er tilgroning af levesteder et stort problem. Bestandene langs de kommunale veje er ofte små og sårbare. Derfor forbedrer Vordingborg Kommune i disse år en række levesteder langs vejene. Det sker blandt andet ved at udlægge sandbunker, hvor markfirbenet kan lægge sine æg. Læs mere om indsatsen i 2016 i nedestående rapport.

Markfirbenet kommer frem fra overvintring i starten af april. Her kan du være heldig at se den fantastisk flotte han i fuld yngledragt – et prægtigt dyr. Æggene lægges i maj-juni og fra slutningen af juli og ind i august kan de små nyklækkede firben på 3-4 cm opleves på lokaliteterne.

Se mere om Markfirbenet og dens levesteder i filmen og prøv så om du kan være heldig at finde den i naturen. De bedste chancer for at opleve Markfirbenet er langs sydkysten af Møn og sydkysten af Knudshoved Odde. God tur.

Se filmen her.

Læs Vordingborg Kommunes rapport om etablering af levesteder her

Vi er altid interesseret i at høre om fund af Markfirben. Du er velkommen til at kontakte naturmedarbejder Carsten Horup på Tlf. 55 36 24 91.