Ny planlægning for stationsområde

Visionsoplæg skal danne baggrund for ny lokalplan for stationsområdet i Vordingborg.

Teknik og miljøudvalget har på mødet den 10. august besluttet at igangsætte en planlægning af området omkring Vordingborg Station.

Stationsområdet er Vordingborgs ansigt udadtil, det er her mange nye besøgende møder byen, og i forbindelse med områdefornyelsesprojektet ”De Røde Løbere” skal muligheder og potentialer på stationsområdet i Vordingborg, vurderes – Hvor kan der bygges? Hvor meget kan der bygges? Og til hvilke formål?

Hvad betyder en ny gangbro over stationsområdet for fodgængernes færden gennem området? Hvilke nye muligheder giver forlængelsen af Valdemarsgade henover baneterrænet til Næstvedvej? Kan Parkeringsarealerne bruges på bedre måder, kan pendlerparkeringen placeres smartere?

Det er blandt andet de spørgsmål der skal vurderes og i samarbejde med parterne i ”De Røde Løbere” vil der frem mod udgangen af 2016 blive udarbejdet et visionsoplæg, som vil blive forelagt politisk.

Det er meningen, at visionsoplægget skal danne baggrund for udarbejdelse af ny lokalplan for området. Hovedsageligt arbejdes der med området syd for Algade fra stationspladsen og Biografen til Chr. Winthersvej, men det stationsnære areal nord for Algade, vil også indgå i arbejdet.