NY SUNDHEDSPROFIL FOR VORDINGBORG KOMMUNE

Vi er blevet lidt mindre sunde viser den nye sundhedsprofil.

Ca. 1.200 tilfældigt udvalgte personer i Vordingborg Kommune besvarede i 2017 et spørgeskema om deres sundhed. Resultaterne er netop blevet offentliggjort, og de viser både sundhedsmæssig stilstand, fremskridt og tilbagegang.

Sundhedsprofil 2017 er den største sundhedsundersøgelse af sin slags. Undersøgelsen, som laves i alle landets kommuner, gennemføres kun hvert 4. år og derfor har det nye udvalg for Sundhed, Senior og Ældre set frem til offentliggørelsen af resultaterne. For formand Mette Høgh Christiansen er undersøgelsen en vigtig brik i prioriteringen af sundhedsindsatserne, og hun peger allerede nu på nogle af de områder, der skal diskuteres i det nye udvalg.

"På de fleste områder er sundhedstilstanden i kommunen tæt på uændret i forhold til sidste undersøgelse i 2013. Men der ses en tendens til, at vi er blevet lidt mindre sunde. Blandt andet er andelen af svært overvægtige voksne steget fra 17% til 24%, svarende til 9.400 personer, og 29% oplever nu et højt stressniveau mod 21% i 2013. Omvendt har færre mennesker et alkoholforbrug over højrisikogrænsen og færre mennesker bliver udsat for passiv rygning, men her er forbedringerne indenfor de statistiske usikkerheder," konstaterer Mette Høgh Christiansen på vegne af udvalget. Hun fortsætter:

"Tendensen er overordnet den samme, som vi ser i de kommuner i Region Sjælland, vi normalt sammenligner os med.
Vi har et overordnet ønske om at skabe sunde rammer og målrettede, effektive tilbud for så mange som muligt. Livskvalitet hænger uløseligt sammen med sundhed, og derfor skal vi fokusere på sundhed, når vi kan og det giver mening. Henover de kommende måneder vil vi diskutere, hvordan vi kan løfte der, hvor skoen trykker mest. Vi har et velfungerende sundhedsområde og vi har succes med mange af vores eksisterende indsatser. Resultaterne viser derfor også, at hvis vi vil ændre væsentligt på sundhedstilstanden, bliver vi nødt til at fokusere mere på forebyggelse og løfte i fælles flok på alle områder," siger Mette Høgh Christiansen.

Stor tak til alle, der deltog

"Vi er i udvalget meget taknemmelige over, at så mange valgte at deltage i undersøgelsen. Vi fik regionens højeste svarprocent. Vi har fået en stærk rapport, der kan hjælpe os med at prioritere og dermed være med til at gøre Vordingborg Kommune til storbyens sundeste forhave," slutter formanden.
 

FAKTA

  • Sundhedsprofil 2017 for Region Sjælland og Vordingborg Kommune kan findes på Regions Sjællands hjemmeside www.regionssjaelland.dk/sundhedsprofil.

  • 2.000 tilfældigt udvalgte personer over 15 år blev inviteret til at deltage i Sundhedsprofil 2017 i Vordingborg Kommune. 60%, svarende til ca. 1.200 personer, takkede ja.