Ny testplan for skolerne

Skolerne har fået en ny fælleskommunal testplan.

Skolerne har fået en ny fælleskommunal testplan.

Siden 2010 har det været obligatorisk for landets kommuner at arbejder med nationale test.

De nationale test består både af obligatoriske test på udvalgte klassetrin (dansk, læsning på 2., 4., 6. og 8. klassetrin, matematik på 3., 6., og 8. klassetrin, engelsk på 4. og 7. klassetrin samt fysik-kemi på 8. klassetrin) samt frivillige test, der gennemføres på nogle de klassetrin, hvor testene ikke er obligatoriske.

På baggrund af § 17, stk. 4 udvalget anbefaling har Børne, Unge og Familieudvalget besluttet, at der med den reviderede fælleskommunale testplan ikke længere er krav til, at skolerne gennemfører de frivillige nationale test. Med revideringen er der lagt op til, at give lærerne større frihed til selv at beslutte hvilke test og evalueringsmetoder der arbejdes med. I testplanen er der dog fortsat fastlagt flere kommunalt fastsatte obligatoriske test/screeninger gennemføres (f.eks. sprogvurdering i børnehaveklasse).

Det anbefales endvidere i testplanen, at skolerne arbejder med at gøre eleverne fortrolig med testsituationen, uafhængigt af hvilke test der arbejdes med på den lokale skole, ligesom skolerne opfordres til at være opmærksomme på, at der foreligger sammenligneligt testmateriale på tværs af årgange.

Skolerne har tidligere benyttet sig af progressionsmålingsværktøjet Beregneren i forbindelse med de nationale test. Udvalget besluttede endvidere at arbejdet med beregneren udgår, da data omkring de nationale test i sig selv er blevet forbedret.