Ny vejbelægning i Mern

I maj påbegynder Vej, Park & Havneservice renovering af nogle af fortovene i Mern

Borgerne i Mern har for længst bemærket det. Nogle af vejene i byen lever ikke længere op til den nødvendige standard.

Borgere har af flere omgange henvendt sig til Vordingborg Kommune, som er bevidst om problemerne med vejene. Vej, Park & Havneservice går nu i gang med istandsættelsen af fortovene, men der er en god grund til, at arbejdet har ladet vente på sig.

I 2015 kom en ny lov, som skal sikre, at alle interessenter spørges, inden kommuner går i gang med f.eks. at etablere ny vejbelægning. Loven skal sikre, at der ikke anlægges en ny vej det ene år, for så at grave den op igen året efter, når andre interessenter skal til.

Trafik, Park & Havn er den projektstyrende enhed på opgaver som denne i Vordingborg Kommune. Da de gik i gang med at undersøge sagen, viste det sig, at Forsyningen stod overfor at skulle etablere nye kloakrør på de samme veje, som skal have ny asfalt. På den baggrund blev det besluttet at vente med asfalteringen, til kloakarbejdet var overstået.

Ifølge Knud Jørgensen, som er Vejingeniør i Trafik, Park & Havn, giver det store besparelser for kommunen. ”Loven har skabt nye muligheder for at undersøge om andre interessenter har planer med området inden for nærmeste fremtid. I dette konkrete tilfælde resulterer det i en væsentlig besparelse, da vi slipper for at grave vejen op to gange”, forklarer Knud Jørgensen.

Det er Trafik, Park & Havn, der projektstyrer og planlægger anlægsarbejdet. Det sker i samarbejde med Vej, Park & Havneservice, som udfører selve anlægsarbejdet ude på stedet.

Ny belægning – nye fortove

Vejbelægningerne i hele Vordingborg Kommune vedligeholdes på en såkaldt funktionskontrakt, hvor al tilsyn og vedligehold af asfalteringer, varetages af et asfaltfirma. De vurderer løbende standen af asfalten, og det er deres ansvar at sørge for, at der ikke er huller i belægningerne.

I Mern har man på de større veje vurderet, at det vil være både billigere og mere effektivt at lægge et helt nyt slidlag på hele vejen, i stedet for at reparere de mange mindre skader. Nyt slidlag gør vejen højere, og det betyder, at Vej, Park & Havneservice skal hæve kantstene og fortove. Der skal være 10 cm niveauforskel fra asfalten op til fortovet, og fortovene reetableres med asfalt ligesom de nuværende.

De nye fortove kan for nogle husejere betyde en øget niveauforskel mellem fortov og indkørsel.

I gamle dage blev fortovene konstrueret, så de hældte ind mod borgernes ejendomme, for at lede vandet væk fra fortovet. I dag skal fortovet i stedet hælde ned mod vejen, og det er kommunens ansvar at sørge for, at vandet ikke ledes ind på husejerens grund. Det er husejerens eget ansvar at hæve sin indkørsel til niveau med det nye fortov, hvis husejeren finder dette nødvendigt.

Arbejdet starter på Gl. Præstøvej Vej

Park & Havneservice påbegynder arbejdet i maj 2016, eller så snart det kan sikres, at frosten er ovre. Vejret spiller en væsentlig rolle, for kantstenene sættes i beton, som ikke kan hærde i frostvejr.

Slidlaget på vejen lægges i én omgang, når Vej, Park & Havneservice har reetableret alle fortove på strækningen. Arbejdet gælder flere veje i Mern, men starter på Gl. Præstøvej, og forventes derefter at fortsætte på Ørslevvej og Liljendalsvej i efteråret 2016.

Det er folk fra Vej, Park & Havneservice som borgerne vil møde, når grave- og anlægsarbejdet går i gang på Gl. Præstøvej. Arbejdet vil foregå i dagtimerne mellem kl. 7.00-15.00 og fredag til kl. 12.00.

Der hvor fortovet graves op, bliver der lagt køreplader, så beboere fortsat kan komme ind og ud af deres indkørsel. Arbejdet får ingen indflydelse på afhentning af dagrenovationen.