Ny viden om det lokale vand

Nye boringer skal overvåge grundvandet

Vi har fået 3 nye vandløbsstationer og 7 nye grundvandsboringer, som skal give ny viden om vores vandløb og grundvand.

Grundvand og vandløb indgår i Miljøstyrelsens overvågningsprogram NOVANA - Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur.

Grundvandet overvåges i 7 nye boringer, heraf 4 på Sydsjælland og 3 på Møn. Boringerne er afsluttet på Sydsjælland og i øjeblikket er boreriggen i gang på Møn.

Boringerne bores ned til forskellige dybder fra 15 meter til 50 meter. Boringerne skal anvendes til udtagning af vandanalyser samt til pejling af grundvandsstanden. Overvågningen giver vigtig information om, hvilke stoffer i grundvandet, som kan true vandforsyningerne. Resultaterne kan give ny viden til at beskrive kvaliteten af det grundvand, der strømmer til de ferske vande og vådområder.

Vandløbene overvåges fra 3 nye målestationer, heraf en på Sydsjælland i Næs Å og to på Møn i Sømose Bæk og Landsledgrøften. Resultaterne kan give ny viden om kvælstofs vej fra ”jord til fjord”.

De nye vandløbsstationer er en del af aftalen omkring Fødevare- og landbrugspakken, hvor ca. 200 nye stationer opsættes i hele landet. De nye målestationer skal give et mere præcist billede af, hvor meget kvælstof der udledes fra jord til fjord i et bestemt område. Resultaterne skal supplere det etablerede overvågningsprogram med ny viden om grundvandskvaliteten og vandløbskvaliteten til næste vandområdeplan (2021-2027).

Se film om NOVANA - Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur.