Nye affaldsbeholdere

Til efteråret bliver det nemmere at komme af med mere affald til genbrug fra din husstand.

Alle i helårshuse og sommerhuse får til efteråret 2 nye beholdere med skillevæg til sortering af affaldet.
I boliger med fælles affaldsbeholdere skal man sortere på samme måde, men ofte i andre beholdere.

I de nye beholdere skal madaffald sorteres fra dagrenovationen. Også emballager i metal, glas, hård plast samt pap og papir skal sorteres fra dagrenovationen. Det der bliver tilbage, kalder vi fremover restaffald.

Alle i helårshuse og sommerhuse får 2 nye beholdere på hver 240 l. Begge beholdere har en skillevæg, der deler beholderen i to rum. Den ene beholder er til indsamling af madaffald og restaffald. Den anden beholder, ”Genbrugsbeholderen” er til indsamling af tom emballageaffald af metal, glas og plast i det ene rum og papir og småt pap i det andet rum.

I boliger hvor der er flere brugere om samme beholder, skal man sortere på samme måde som i helårs- og sommerhuse, men ofte i andre beholdere eller containere.

Formålet med at indsamle mere affald til genbrug er at sikre de værdier, som gemmer sig i vores affald. Når det er sorteret rigtigt, kan størstedelen forarbejdes og genbruges i nye produkter, så vi sparer på ressourcerne og skåner miljøet.

De nye beholdere vil blive leveret fra d. 1. oktober 2018 og 8 uger frem. De nuværende beholdere bliver hentet, og plasten herfra vil blive genbrugt.

De nye beholdere vil blive tømt af biler, der er delt i to rum, så affaldet ikke blandes sammen. Affaldet vil blive afleveret på forskellige anlæg i Næstved. Her vil de sikre, at affaldet bliver genbrugt bedst muligt.

Som ejer af helårshus eller sommerhus, vil du I løbet af marts måned få information om de nye affaldsbeholdere. Så hold øje med din e-Boks. Hvis du er fritaget for e-Boks så hold øje med din postkasse. I brevet vil du også blive informeret om, hvordan overgangen fra den nuværende ordning til ny ordning vil forløbe.

Som ejer af en ejendom, hvor der er flere boliger om samme beholder, vil du få mere information i løbet af april måned.

Alle vil få mere information om de nye ordninger og sorteringsvejledning, når oktober nærmer sig. Men du kan løbende holde dig opdateret om sidste nyt på hjemmesiden vordingborg.dk/affald