Nye afvandingsrør på Nyord

De nedslidte afvandingsrør på Nyord renoveres fra den 3. oktober og resten af året.

Teknik- og Miljøudvalget har afsat ekstra midler til renovering af de nedslidte afvandingsrør på Nyord. Renoveringen starter nu.

Det er nødvendigt at få afvandingsrørene skiftet inden det skaber problemer på Nyord. Vi skal sikre at overfladevandet kan komme effektivt væk fra færdselsarealerne. De seneste måneder er der foretaget forundersøgelser af afvandingsnettet og nu skal det egentlige gravearbejde i gang inden frosten sætter ind.

Hvor arbejder vi – og hvornår?

Vi graver på Nyord fra den 3. oktober og resten af året. Vi starter med at grave i Søndergade.

Der bliver kun gravet i dagtimerne i tidsrummet kl. 7.00 til kl. 15.30, dog fredag kun til kl. 12.00.

Vi har omdelt en folder med oplysninger om arbejdet til borgerne på Nyord.

 

Hvad betyder arbejdet?

Vi kan være nødsaget til at afspærre enkelte strækninger for kørsel i kortere perioder. Vi henstiller til, at du i disse perioder parkerer på den offentlige parkeringspladsen ved indgangen til byen.

Vi skilter selvfølgelig i god tid, før vejene spærres af.

Vi ved, at arbejdet periodevist kan give lidt bøvl for dig som færdes i Nyord by. Vi håber, at du vil have tålmodighed med os i perioden. Vi bestræber os på at minimere generne mest muligt.

Der er afsat 700.000 kr. til projektet og arbejdet udføres af kommunens egne driftsfolk.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til vores arbejde, er du velkommen til at kontakte afdelingen for Trafik, Park og Havne på telefon 55 36 25 20 eller på mail tphdrift@vordingborg.dk