Nye digitale løsninger på Bygge- og Miljøområdet

1. oktober indføres digitale løsninger indenfor byggeri og miljø.

Fra den 1. oktober 2017 indfører vi et tidsbestillingssystem, som skal benyttes, når du vil tale med kommunen om dine kommende og igangværende sager på bygge- og miljøområdet. Det vil herefter ikke længere være muligt at møde frem hos Teknik og Miljø i Langebæk uden forudgående aftale.

Det vil sige, hvis du f.eks. går i byggetanker så brug nedenstående link og bestil en tid til en dialog om muligheder og rammer for dit byggeprojekt.

Samtidigt med tidsbestillingssystemet lancerer vi en række andre initiativer, der skal gøre det lettere for borgere og virksomheder at benytte vores nye digitale ansøgningsmuligheder. Det drejer sig om, at du via internettet kan få adgang til:

  • Et filarkiv med de bygge- og miljøsager, som kommunen har registreret på din ejendom.

  • Kommunens digitale kort, hvor du kan få vist alt fra matrikler, over fredninger og beskyttelseslinjer til de lokalplaner, der gælder for din ejendom.

  • Online vejledning fra kommunens medarbejdere, hvor vi via skærmvisning kan vejlede dig om, hvordan du bruger de digitale løsninger.

Vi håber, at vores nye digitale løsninger, kan fører dig lettere igennem dit byggeprojekt, inden for de muligheder og rammer der gælder for din ejendom.

Gå på www.vordingborg.dk/bygge-og-miljoeansoegninger/ og få adgang til det hele.