Nye kriterier for puljeansøgninger

Kortere sagsbehandlingstid på materiale- og aktivitetspulje.

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid har besluttet, at ændre på kriterierne for ansøgninger til materialepuljen og aktivitetspuljen.

Fremover behandles ansøgninger på under 40.000 kr. administrativt. Ansøgninger på over 40.000 kr. skal behandles i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid, og der skal som noget nyt medsendes seneste årsregnskab fra foreningen.

Udvalget havde anmodet administrationen om, at udarbejde et oplæg til, hvordan kriterierne kunne ændres, så foreningernes egenkapital fremover indgår som et kriterium.

Udover det vil puljen til fysiske forbedringer og lysanlægspuljen fremover også blive behandlet administrativt, når den årlige ansøgningsfrist er udløbet.

Fremover vil der blive afrapporteret til udvalget to gange årligt om, hvilke ansøgninger administrationen har behandlet. Præcisering og vurdering af puljekriterierne vil bliver vurderet en gang årligt i november måned.

Hvad enten ansøgninger er over eller under 40.000 kr. så vil der ved vurdering af ansøgninger være fokus på, at ansøgningerne understøtter Vordingborg Kommunes vision 2030, og indeholder fokuspunkter fra Udvalget for Kultur, Idræt og Fritids strategi.