Nye muligheder i Elmelunde

Planproces igangsat for restaurant, forsamlingssted og ferielejligheder i Elmelunde.

Udvalget for Plan og Teknik har på mødet den 16. januar 2019 besluttet at igangsætte en planproces, der skal muliggøre etablering af restaurant, forsamlingssted og ferielejligheder på Elmelundevej 1 i Elmelunde på Møn.

Projektet handler om at skabe en turistattraktion, der vil understøtte turismen på Møn og at sikre at den unikke, bevaringsværdige ejendom samt staldbygninger bliver renoveret og dermed sikret for fremtiden.

Stuehuset ligger synligt ud mod Klintevej, hvor der dagligt er mange forbipasserende i bil og på cykel.

Stuehuset indrettes til restaurant og samlingssted, hvor det er planen at tilbyde frokost om dagen og afholde større spisearrangementer om aftenen. Man vil desuden gerne have mulighed for at danne rammer om møder for lokale foreninger og erhvervsdrivende i den store stald samt f.eks. barnedåb og bryllupper. Der er også et ønske om at kunne etablere 6-9 ferielejligheder i de gamle staldbygninger samt at indrette gårdbutikker i staldene og etablere parkeringspladser.

I højsæsonen forventer man ca. 125 gæster i løbet af en dag.

For at imødekomme planerne skal der således udarbejdes en lokalplan, der åbner op for denne turisme- og erhvervsmulighed, der vil give arbejdspladser til kommunen og understøtte turismen på Møn.