Nye skoleledere ansat

Et nyt og et kendt ansigt på skolelederposterne på Præstø og Møn skoler.

Efter en grundig rekrutteringsindsats har ansættelsesudvalgene besat de to stillinger som skoleledere på Præstø Skole og Møn Skole.

Dorthea Ryhl Pedersen, der det seneste år har fungeret som konstitueret skoleleder på Præstø Skole bliver ny skoleleder på Møn Skole, mens Casper Madsen bliver ny skoleleder på Præstø Skole.

Dorthea har været lærer på Møn Skole frem til 2010, hvor hun holdt uddannelsesorlov for at skrive speciale og blive færdig som cand pæd i didaktik. Efterfølgende har hun i 2011 været ansat som viceskoleleder i 10. Klasse centret og som afdelings- og viceskoleleder på Præstø Skole i 2012.

Dorthea har boet på Møn siden 1979 og er ud af en inkarneret skolefamilie, hvor begge hendes forældre har arbejdet inden for den lokale skoleverden. Hendes mor som lærer på Stege Skole og hendes far på Rødkilde Højskole inden han endte sit professionelle virke som skolechef for daværende Møn Kommune.

Dorthea glæder sig til at vende tilbage til et skoleliv på Møn og til at at lære ledelsesteam, medarbejdere, elever og forældre på skolens tre matrikler at kende. Hun fortæller, at ”det bliver rigtig spændende at følge det internationale samarbejde, som jeg ved, Møn skole er kendt for at være gode til og til de samarbejder, der allerede er godt i gang med det omgivende erhvervs- og foreningsliv. Og så brænder jeg rigtig meget for at dele pædagogiske og didaktiske opgaver og udfordringer med hele personalet og til at være med til at kompetenceudvikle skolens personale, så vi kan leve op til nutidens og fremtidens krav til en god og moderne skole.”

Dorthea bor med sin mand og ét af deres i alt 4 børn i Neble på Møn.

På Præstø Skole overtager Casper Madsen skolelederposten. Han kommer fra en stilling som skoleleder for Sorø Privatskole, som han har bestridt siden 2009. Han er uddannet lærer og har derudover bred ledelseserfaring både i praksis og teoretisk.

”Allerførst vil jeg gerne have lov til at sige, at jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med arbejdet. Det har været en rigtig spændende proces, som har givet et godt indblik i skolen og de mål og ambitioner, der er for folkeskolerne i Vordingborg Kommune. Jeg glæder mig til at hilse på eleverne, forældrene og selvfølgelig alle medarbejderne, siger han.”

Casper kommer fra en privatskole med ca. 670 elever, hvor der har været et stort fokus på både resultater og udvikling af skolen:

”Jeg ser en stor overensstemmelse i mellem de erfaringer, som jeg har med i bagagen, og så de ambitioner der er for Præstø Skole. Vi skal som skole hele tiden have fokus på at udvikle nogle spændende og kreative læringsmiljøer, der både kan udfordre og motivere eleverne. Brug af it i undervisningen, digitale læringsplatforme bliver en større og større del af undervisningsmiljøet, og det er en udvikling der helt naturligt understøtter og kvalificere et differentieret læringsmiljø. Præstø Skole skal være et centralt og naturligt samlingspunkt for byen.”

Privat bor Casper i Roskilde med sin kone. Han har 4 børn på 17, 10, 9 og 2 år og er ved at lægge sidste hånd på en masteruddannelse i offentlig ledelse på CBS.

De to ansættelser falder på plads, netop som strategiplanen for de kommende års skolevæsen er politisk godkendt. Og med de to nye skoleledere ombord, ser skolechef Søren Kokholm frem til at indfri målsætningerne på skoleområdet:

”Jeg er rigtig glad for at ansættelsesudvalgene har peget på Dorthea og Casper. Det er to erfarne profiler som kender til de udfordringer vi står overfor. Med de to nyansættelser på Møn og Præstø skoler og selvfølgelig også med ansættelsen af Bjørn Haldur som skoleleder på Svend-Gønge Skolen pr. første januar, har jeg stor tiltro til at vi sammen kan komme i mål med de ambitioner vi har om at skabe trivsel og gode læringsmiljøer i kommunens folkeskoler.” 

De to skoleledere tiltræder den 1. marts.