Nyt billedkunstråd

Vordingborg Kommune nedsatte kort før sommerferien et nyt billedkunstråd, som nu arbejder på fuld kraft.

Rådet består af kunstnerne Thomas G. Bagge, Sara Skaaning og Simon J. Simonsen samt tidligere børne- og kulturdirektør Klaus Michael Jensen og planlægger i Vordingborg Kommune Vibeke Møgelvang de Neergaard. Ved en konstituering den 25. august blev Thomas G. Bagge valgt til formand og Sara Skaaning til næstformand.

Oprindelig var der fire billedkunstnere i det nye råd, men en enkelt har af personlige årsager valgt at trække sig. Derfor søges der lige nu efter et nyt medlem blandt kommunens professionelle billedkunstnere. Kultur-; Idræts- og Fritidsudvalget beslutter på baggrund af de indkomne indstillinger, hvem det nye fjerde kunstner-medlem af rådet skal være.

Kultur, Idræts- og Fritidsudvalget har afsat 50.000 kroner til billedkunstrådets arbejde, som bliver suppleret af et tilsvarende beløb fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst.

En af de første opgaver, rådet har valgt at prioritere, er at indkalde ansøgninger og at udvælge, hvem der kan opnå projektstøtte fra en pulje på 30.000 kroner til professionelle billedkunstnere i kommunen. Det sker ved et såkaldt ”åbent call”.

vordingborg.dk/puljer kan man fra onsdag den 28. september finde ansøgningsskema og vejledning. Deadline for ansøgninger er 1. november. Billedkunstrådets vil på et møde den 22. november behandle de indkomne ansøgninger.

I vedtægterne for Billedkunstrådet står der blandt andet, at rådet skal arbejde med:

  • at igangsætte og støtte billedkunstneriske aktiviteter i Vordingborg Kommune
  • at igangsætte, støtte og formidle permanent kunstnerisk udsmykning af kommunale bygninger samt andre offentlige bygninger og pladser
  • at stå til rådighed for rådgivning af erhvervslivet i forbindelse med billedkunstnerisk udsmykning.

Blandt billedkunstrådets kommende aktiviteter er en nærmere orientering om projektet ”De røde løbere” samt et møde med kollegerne i Billedkunstrådet i Guldborgsund Kommune.