Nyt Byforum i Vordingborg

Et nyt Byforum skal sikre en levende bymidte i Vordingborg by.

80 repræsentanter fra blandt andet Vordingborg Handelsliv, ejendomsejere, kultur- og uddannelsesinstitutioner og Vordingborg Kommune har været samlet for at drøfte samarbejde og byledelse. Mødet blev også startskuddet på et nyt fælles Byforum, som skal sikre en levende bymidte i Vordingborg.

Hvis Vordingborg by fremover skal være kendt for et aktivt handelsliv og en levende bymidte, så skal der fortsat tænkes i nye baner. Det blev bekræftet, da byens mange forskellige aktører mødtes til inspirationsaften om samarbejde og byledelse på Danmarks Borgcenter onsdag den 26. oktober.

Mødet var arrangeret af projektet ”De Røde Løbere” sammen med Vordingborg Handelsforening, ZBC og Danmarks Borgcenter. På talerstolen var blandt andet Vejles kommunaldirektør Niels Ågesen. Han fortalte på meget levende vis om Vejles erfaringer med at etablere et nyt bysamarbejde og de gode resultater, det har givet. De erfaringer kan ifølge Niels Ågesen sagtens overføres til Vordingborg by, da de to byer har mange fælles udfordringer og forudsætninger selvom de adskiller sig i størrelse og beliggenhed. Detailhandelsekspert Henrik Reisby supplerede med at give butikkerne praktiske tips til, hvordan de kan tiltrække flere kunder og øge omsætningen.

Inspirationsoplæggene blev fulgt op af en paneldebat med repræsentanter fra både Vordingborg Handelsforening, ejendomsejere, uddannelsesinstitutionerne og det politiske system.

Næste skridt bliver nu etableringen af en nyt Byforum for Vordingborg, som fremover skal fungere som ét samlende organ for byens mange interessenter – lige fra de professionelle der lever af byen; borgere, foreninger og råd der lever i byen samt politikkere og den kommunale administration.

Det nye Byforum skal skabe nye formelle og uformelle samarbejder på tværs af byens mange parter og igangsætte, koordinere og synliggøre de mange udviklingsprojekter i byen. Vordingborg Kommunes udviklingsdirektør Jan Michelsen ser frem til at det nye Byforum kan begynde arbejdet. ”Dannelsen af det nye fælles forum viser helt tydeligt, at alle byens parter har viljen til gå sammen og arbejde for at videreudvikle og nytænke Vordingborg by. Det er en afgørende forudsætning for at vi lykkes, så det tegner rigtig positivt for byens fremtid.”

Forberedelserne til det nye samarbejde bliver indledt i starten af 2017.

Læs mere om projektet "De Røde Løbere" på projektets hjemmeside