Nyt klubhus til Præstø sejlklub sendt i høring

Lokalplanforslag for nyt klubhus til sejlklubben i Præstø sendt i høring.

Udvalget for plan og Teknik godkendte på mødet den 10. april 2019 Forslag til Lokalplan R 16.01.01 Klubhus Præstø strand.

Lokalplanen muliggør opførelse af en ny sejl- og vandsportsrelateret bygning og fastsætter rammer for bebyggelsens højde, størrelse og beliggenhed.

Bebyggelsens anvendelse og ydre fremtræden er reguleret i eksisterende ”Lokalplan C 16.00.01 - Præstø bymidte, bevaring og udvikling”, som fortsat gælder.

Lokalplanforslaget er i 8 ugers høring fra den 17. april til den 12. juni 2019, og forventes vedtaget i august 2019.