Nyt kusus i velfærdsteknologi

Kurset fokuserer på, hvordan man kan anvende velfærdsteknologi på det special-pædagogiske område

Autismecenter Storstrøm i Vordingborg Kommune har i samarbejde med Professionhøjskolen Absalon, det tidligere University College Sjælland, udviklet kurser indenfor velfærdsteknologi på det sociale område. 

Kurset "Specialpædagogik og Teknologi" afholdes for første gang i efteråret på Professionshøjskolen Absalon, og henvender sig til fagprofessionelle inden for det special-pædagogiske felt.

I det pædagogiske arbejde inden for specialområdet benyttes i dag mange forskellige teknologier, både af brugere og personale. Velfærdsteknologi giver muligheder for at understøtte og udvikle relationer, læring og kommunikation i forhold til mennesker med nedsat funktionsevne, og dermed styrke livskvalitet og livsmestring. 

Kurset vil give dig viden om teknologier på området; hvordan de benyttes, hvordan disse teknologier kan bruges innovativt, kooperativt og didaktisk samt give redskaber til at analysere og tolke teknologiernes påvirkning på borgere, personale og institutionen generelt.

For tilmelding og mere information læs her