Nyt møde i Byforum

4. stormøde afholdes den 14. maj.

Sekretariatet for Byforum inviterer nu til det 4. stormøde i BYFORUM VORDINGBORG IDÉ- OG PROJEKTFORUM FOR BYENS UDVIKLING. Det sker den 14. maj 2019 kl. 18.00– 21.30 Professionshøjskolen Absalon, Kuskevej 1 B, 4760 Vordingborg

Temaet er: 800 år – what´s next?

Det frivillige forum, Byforum, fremmer dialog og samarbejde mellem bymidtens parter og styrker det fælles ejerskab og medansvar for byen. Det består blandt andet af alle, der interesserer sig for, og bruger og lever af byen, fx byens foreninger, råd, forretninger, grundejere og kulturaktører.

På to årlige møder drøfter vi alt lige fra masterplaner for byens overordnede udvikling til planlægningen af konkrete projekter, arrangementer, trafikken i byen og meget andet.

Er du butiksindehaver/virksomhedsejer, repræsenterer du et råd, en forening eller en af byens institutioner og vil du være med til at lægge kursen for Vordingborg By? Så tilmeld dig mødet i Byforum Vordingborg på byforum@vordingborg.dk senest den 06. maj 2019

Til drøftelse på Byforums møder kan alle borgere og parter i Vordingborg by foreslå emner, som fremmer byens udvikling. Indsend dit forslag på www.deroedeloebere.vordingborg.dk senest den 19. april 2019

Dagsordenen vil blive annonceret i lokalavisen op til mødet.