Nyt navn til populær pulje

Kultur-, idræts- og fritidsudvalgets aktivitets- og udviklingspulje skal fremover hedde Aktivitetspuljen.

Puljen med midler til kulturelle og idrætslige aktiviteter har indtil nu heddet Aktivitets- og Udviklingspulje, og kunne let forveksles med en anden af kommunens puljer. Det har resulteret i en række situationer, hvor ansøgere har fået vurderet deres ansøgning efter nogle anderledes kriterier end de troede var gældende.

For at skabe større gennemskuelighed og tydelighed for den enkelte borger, vil den pulje der behandles i Økonomiudvalget hedde "Udviklings- og markedsføringpuljen", og den pulje der behandles i Kultur og Fritidsudvalget vil bære navnet "Aktivitetspuljen".