Nyt offentligt toilet i Voldgade

I løbet af foråret vil et nyt offentligt toilet i Vordingborg by stå klart.

Vordingborg by får nu et nyt offentligt toilet

Udvalget for Plan og Teknik godkendte på udvalgets møde den 5. september, administrationens forslag om, at der etableres et nyt offentligt toilet ved multibanen ved Voldgade i Vordingborg. Toilettet skal erstatte de toiletter, der tidligere lå på Slotstorvet og under den tidligere museumsbygning.

Placeringen er et kompromis mellem fredningen af Slotstorvet og hensynet til naboer. Den optimale placering vil være på Slotstorvet eller i umiddelbar nærhed. Det kunne dog ikke lade sig gøre, da Slotstorvet er fredet fortidsminde, og der er ingen områder i den umiddelbare nærhed, hvor naboerne vil være ugeneret af en toiletbygning. Placeringen ved multibanen er derfor den bedst mulige løsning.

Arbejdet med etableringen forventes at gå i gang i løbet af det sene efterår. Hvornår toilettet er klar til brug, er endnu usikkert, da arbejdet er afhængigt af vejret. Håbet er, at toilettet senest er klar til foråret.

Den nye toiletbygning kommer til at ligne bygningen ved Lilletorv. Bygningen bliver med et uni-sex-toilet og et toilet med handicapfaciliteter. For at undgå hærværk bliver adgangen til toiletterne med en sms-løsning, som på toilettet ved Lilletorv.

Sms-løsningen virker ved, at man sender en sms til toilettets ’telefonnummer’. Kort efter åbner døren automatisk for adgang. Man låser selv indefra med gammeldags vridelås, så dørene ikke går op, hvis andre sender en sms, når toilettet er i brug. Sms’en koster almindelig sms-takst, hvorfor kommunen ikke tjener på løsningen.

I museets åbningstid er man velkommen til at benytte deres toiletter. Når det nye toilet er etableret, bliver der opsat henvisningsskilte til toiletterne fra Slotstorvet.

Etableringen er en del af kommunens strategi for offentlige toiletter. Strategien er kommunens oplæg til fremtidig prioritering af drift og vedligeholdelse af de offentlige toiletter i kommunen.

Som opfølgning til strategien er der udarbejdet en handleplan. Handleplanen indeholder en oversigt over lokaliteter, hvor borgere, foreninger mv. ønsker offentlige toiletter. Handleplanen gælder for perioden 2015-2020, og revideres løbende efterhånden som tiltagene gennemføres. I 2019 kommer der en ny strategi for kommunens offentlige toiletter, og en opdateret handleplan der gælder for perioden 2020-2025.

Adgang til offentlige toiletfaciliteter er med at understøtte Vordingborg Kommunes udvikling som et attraktivt besøgsmål og en levende og tryg kommune at bo i. Endvidere er adgang til toiletfaciliteter med til at skabe attraktive, trygge og sammenhængende rammer i byrum og på havne, strande og rastepladser i det åbne land.