Nyt om politik uge 17

Der er nyt referat fra Kommunalbestyrelsen samt dagsorden for seks udvalg.

Kommunalbestyrelsen afholdt møde torsdag den 27. april. På dagsordenen var blandt andet busbetjening i 2018.

De offentlige busser får flere penge i 2018

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at omfanget af offentlige busser skal være omtrent det samme i 2018, som i 2017.

Der var ellers lagt op til at de offentlige busruter skulle reduceres meget betydeligt, da udgifterne det seneste år er steget som følge af færre passagerer og en ændret fordelingsøkonomi i Movia. For at tilpasse udgifter til budgetter havde kommunens administration derfor set sig tvunget til at foreslå en besparelse på 3,6 mio. kr., som ville have nedlagt busrute 678 (Klintholm havn-Geocenteret-Liselund slot) og reduceret på buslinjerne 664 (Stege-Bogø-Vordingborg) og 667 (Stege-Klintholm havn) og 669 (Lundby-Præstø-Kalvehave-Stege). Endvidere havde administrationen foreslået, at taksten for Flextur skulle forhøjes.

Kommunalbestyrelsen har ikke ønsket de fleste af de omfattende besparelser, men har i stedet besluttet at bevillige 3,0 mio. kr. ekstra til de offentlige busser i 2018. De sidste 0,6 mio. kr. findes ved at afkorte buslinje 669, således at strækningen Kalvehave-Stege nedlægges. I Kalvehave kan skiftes videre til bus 660R (Vordingborg-Kalvehave-Stege).

Kommunen kan derfor nu afgive sin Trafikbestilling 2018 til Movia med besked om, at det nuværende omfang af offentlige busser skal opretholdes ind i 2018. 

 

Der er nyt fra:

Kommunalbestyrelsen

Børne- Unge- og Familieudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Socialudvalget

Teknik- og Miljøudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

                                                                     

Se alle dagsordener og referater.