Nyt om politik uge 22

I denne uge er der referat fra kommunalbestyrelsen og dagsordener fra otte udvalg.

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 29. maj. På dagsordenen var blandt andet et forslag til en bevarende lokalplan for Lindholm Ø og en hævelse af grænsen for garantistillelse ved bygge- og anlægsprojekter.

Forslag til Bevarende Lokalplan O 10.07.01 for Lindholm Ø sendes i høring

Kommunalbestyrelsen har godkendt Forslag til Bevarende Lokalplan O 10.07.01 for Lindholm Ø.

Udarbejdelsen af lokalplanen blev igangsat i marts 2019 i forbindelse med DTU Veterinærinstituttets fraflytning af øen Lindholm ultimo 2019 og regeringens planer om etablering af et udrejsecenter på øen for udlændinge, der er uønskede i Danmark.

Forslaget er udarbejdet med henblik på at de bærende bevaringsværdier på Lindholm Ø beskyttes og at øens kulturarv bevares og sikres.

Øen Lindholm er i kommuneplanen udpeget som Kulturmiljø.

Lindholm med dens særlige bebyggelse og beplantning, er en vigtig formidler af en helt særlig kulturarv. Øen blev i 1925 købt af staten, som i 1926 oprettede en forsøgsstation for mund- og klovsyge. Fra 1938 blev der her fremstillet vaccine mod mund- og klovsyge. Forskningsstationen blev indrettet på denne ø specielt med henblik på at kunne hindre smittespredning.

Bevarelsen af kvaliteterne i kulturmiljøet Lindholm Ø, de enkelte huse, bebyggelsesstrukturen og haven og de landskabelige elementer, afhænger af hvordan eventuelle ændringer gennemføres – om der tages de fornødne hensyn til øens kulturmiljø som helhed. Det er netop sammenhængen mellem de bevaringsværdige bygninger, deres funktion og landskabet imellem og omkring dem, der gør øen til et særligt kulturmiljø.

Den bevarende Lokalplan for Lindholm Ø vil alene regulere de bevaringsværdige bygninger og omgivelser, så som have, landskab og beplantning, således at de som bevaringsværdigt udpegede elementer ikke må ændres eller fjernes. Lokalplanens formål er således at sikre både bygningsmæssige og landskabsmæssige bevaringsværdier.

Lokalplanforslaget er i fire ugers høring fra den 07. juni til den 05. juli 2019, og forventes vedtaget i august 2019.

Grænse for sikkerhedsstillelse ved byggeri- og anlægsarbejde hæves til 1.000.000 kr.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at hæve grænsen for sikkerhedsstillelse i forbindelse med byggeri og anlægsarbejder, fra 500.000 kr. til 1.000.000 kr.

Sikkerhedsstillelse anvendes primært for at sikre bygherren mod entreprenørens misligholdelse af kontrakten, herunder bl.a. mangler ved arbejdets udførelse og andre forpligtigelser overfor bygherren. Sikkerhedsstillelse kan ske gennem en bankgaranti eller ved en kautionsforsikring.

Hævelsen af grænsen for sikkerhedsstillelse fra 500.000 kr. til 1.000.000 kr. er et led i kommunalbestyrelsen arbejde med at gøre Vordingborg Kommune til Danmarks bedste Håndværkerkommune.

Kommunen har dermed valgt at lytte til byggeriets parter og de lokale erhvervsdrivende. Samtidig er det i tråd med de nye Almindelige Betingelser, AB 18 aftalesæt for byggeri.

Se hele referatet fra Kommunalbestyrelsesmødet onsdag den 29. maj (Kan først ses fra mandag den 3. juni)

Der er desuden nye dagsordener fra:

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

Udvalget for Børn, Unge og Familie

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid

Udvalget for Plan og Teknik

Udvalget for Social og Psykiatri

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre

Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv

Se alle dagsordener og referater her.