Nyt om politik uge 38

Der er nyt fra Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen holdt møde torsdag den 21. september. På dagsordenen var blandt andet et planforslag for en badeanstalt i Stege, forslag om udarbejdelse af en veteranpolitik og vedtægter for Ungdomsrådet.

 

Planforslag for Badeanstalt i Stege

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udsende forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for anlæg af en badeanstalt ved Langelinje i Stege. Med lokalplanen ønskes det at give mulighed for etablering af en badeanstalt i Stege Bugt ud for Langelinie 44 ”Residens Møn”. Der gives mulighed for etablering af badebro og en badeanstalt ca. 70 meter ud fra kysten, hvor der er en vanddybde på ca. 1 – 1,5 meter. Selve badeanstalten vil have en højde på op til fire meter.

Foreningen for Stege Badeanstalt, som står bag projektet, lægger meget vægt på, at badeanstalten og dens faciliteter skal være til glæde for alle. Det gælder uanset alder, og om man er rask og rørig eller ej. Badeanstalten bruges i samværet med andre, og det samvær skal ske i et ligeværdigt fællesskab. I den ånd skal badeanstalten indrettes og bruges.

Vision for projektet er at etablere en moderne badeanstalt og en boardwalk langs kysten for borgere og gæster af Stege by, som led i en bæredygtig fremtid for byen og øen.

Planforslaget vil være i offentlig høring i perioden d. 25. september til 17. november 2017, og annonceres på www.hoering.vordingborg.dk under planer.

 

Veteranpolitik skal udarbejdes

Kommunalbestyrelsen besluttede, at den kommunale administration skal udarbejde et forslag til en veteranpolitik, som skal kunne inkorporeres i politik for Frivillighed og Borgerinddragelse, som er en af de 12 politikker der allerede er vedtaget. 

Forslaget var fremsat af borgmesteren med ønsket om aktivt at understøtte veteraner med anerkendelse og respekt for den store indsats, som udsendte (veteraner) fra forsvaret, politiet, beredskabet, sundhedssektoren og andre sektorer har ydet det danske samfund.

Politikken skal signalere forståelse og vilje til, at gøre hvad der skal til for, at veteraner og deres pårørende får et så godt liv som muligt i Vordingborg kommune.

Fokusområder i politikken kan være:

  • Den brede anerkendelse
  • Nyttiggørelse af veteranernes kompetencer
  • Støtte til socialt udsatte veteraner
  • Støtte til veteranernes pårørende

Den kommunale administration skal i løbet af oktober fremlægge et forslag for de relevante politiske udvalg og for kommunalbestyrelsen.

 

Vedtægter for Ungdomsråd godkendt

Kommunalbestyrelsen godkendte vedtægterne for Vordingborg Kommunes Ungdomsråd.

Ungdomsrådet, som er forankret i Vordingborg Ungdomsskole og 10. klasse, er valgt af kommunens unge og består af 7 til 14 unge i alderen 14 - 18 år, som er bosiddende i Vordingborg Kommune.

Det overordnede formål med Ungdomsrådet er, at give kommunens unge en demokratisk platform og stemme til at udfolde og udøve unges holdninger og synspunkter på deres ungeliv i Vordingborg Kommune.

Vedtægterne er udarbejdet efter at Ungdomsrådet og Ungdomsskolen i den første halvdel af 2017 blandt andet har reflekteret over, hvad et Ungdomsråd er, hvad et Ungdomsråd evt. kan arbejde med, og ikke mindst hvad demokrati er og kan bruges til.

Ungdomsrådet kan sendeforslag til alle stående udvalg og udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

 

Se hele dagsordenen/referatet fra 

Kommunalbestyrelsen

Se alle dagsordener og referater.